ZIJN UFO'S INDERDAAD NEERGESTORT OP ONZE PLANEET ?

WERDEN DE BROKSTUKKEN OF ZELFS DE TOESTELLEN IN ZIJN GEHEEL EN HUN BEMANNINGEN, GEBORGEN EN ERGENS OPGESLAGEN IN GEHEIME BERGPLAATSEN ?

BESTAAT ER HIERVOOR VOLDOENDE BEWIJSMATERIAAL EN WORDT DIT VERZWEGEN ?

PROBEERT MEN DE TECHNOLOGIE DIE HIERACHTER STEEKT TE ACHTERHALEN EN DOOR TE GEVEN AAN DE INDUSTRIE ?

KAN DE MENSHEID DEZE UITDAGING AAN EN OMGAAN MET DE VERSTREKKENDE GEVOLGEN ERVAN ?

 

Dit zijn vragen waar we tot op dit moment geen duidelijk antwoord op hebben. Zeker wat betreft het vermeende neerstorten van vreemde, niet van deze planeet afkomstige vliegende objecten, wordt alles lekker toegedekt en blijft het onderwerp gehuld in complete geheimzinnigheid. Reeds decennia lang zijn er met regelmaat meldingen van vermeende UFO crashes op deze aarde.

Ufosceptici wijzen erop dat als buitenaardse wezens onze planeet zouden bezoeken in die aantallen zoals tot nu toe gerapporteerd, er bewijs zou moeten zijn van een aanzienlijk aantal accidentele crashes van buitenaardse objecten op aarde. Die zijn er naar alle waarschijnlijkheid wel, maar jammer genoeg blijft men, zeker wat dit onderwerp betreft, de doofpot operaties in stand houden. Er is geen enkele mogendheid die ooit heeft toegegeven dat dergelijke dingen gebeurd zijn.

Volgens de bevindingen van UFO onderzoekers bestaan er reeds meldingen van UFO crashes van voor het jaar 1940, zowel binnen als buiten de USA.  Een factor die heeft belet dat dergelijke dramatische gebeurtenissen in de openbaarheid kwamen, is mogelijk de tussenkomst van geheime overheidsinstanties, die ten allen tijde willen vermijden dat het grote publiek hiervan kennis neemt. Er bestaan zonder meer enkele zeer overtuigende gevallen van vreemde tuigen die op onze planeet ofwel een noodlanding hebben gemaakt of zijn neergestort. Geen enkele technologie zowel aardse als buitenaardse is perfect. Stel dat sommige ufo's van interdimentionale oorsprong zijn, m.a.w. uit een universum of realiteit komen waar de natuurwetten anders zijn dan hier op aarde. Als ze dan in onze realiteit terechtkomen zou het kunnen dat hun technologie of aandrijfsysteem verstoord wordt door ofwel onze weersomstandigheden, radar of het electromagnetisch veld dat zich rond de aarde bevindt. Dan is het niet onmogelijk dat ze technische problemen ondervinden en hun toestel niet in het luchtruim kunnen houden. Uiteraard is dit is onbekend terrein en zeker geen exacte wetenschap maar een bescheiden poging om deze mogelijke incidenten te verklaren.

In heel het ufo gebeuren zijn er weinig gebeurtenissen die zo controversieel zijn dan buitenaardse tuigen die mogelijk hier op aarde zijn neergestort. Er zijn een drietal van deze vermeende incidenten die we hier een beetje nader willen toelichten.

HET ROSWELL INCIDENT BLIJFT INTRIGEREN

Vandaag (2022) is het 75 jaar geleden dat een "vliegende schotel" werd teruggevonden op een ranch in de buurt van Roswell, New Mexico, een gebeurtenis die de afgelopen decennia in talloze boeken, documentaires, tv shows en films is behandeld. William Brazel werkzaam op deze ranch, ontdekte in juni 1947 een hoeveelheid brokstukken verspreid over een gebied van ongeveer 50 km ten noorden van Roswell. Hij keerde op 4 juli terug met zijn familie om er wat van te verzamelen, maar na het horen van geruchten over een neergestorte "vliegende schotel" werd hij achterdochtig en besloot hij dit voorval te melden aan de lokale sheriff George Wilcox. Wilcox sprak vervolgens met RAAF (Roswell Army Air Field) majoor Jesse Marcel die de brokstukken eigenhandig kwam onderzoeken. Dan op 8 juli kwam er een officiële aankondiging van de RAAF persdienst dat er in het gebied rond Roswell een vliegende schijf was gevonden. Dit verhaal werd gepubliceerd in de lokale krant en ook in diverse andere Amerikaanse kranten. Een dag later kwam er een nieuw communiqué waarin werd gesproken over een neergestorte weerballon Daarna werd het meer dan dertig jaar stil.

Pas in 1978 kwam het Roswellincident weer in het nieuws toen de bekende Canadese ufo-onderzoeker en kernwetenschapper Stanton T. Friedman in contact kwam met oud-majoor Jesse Marcel. Marcel die zoals vermeld, in 1947 betrokken was bij de berging van de resten van wat de luchtmacht een weerballon noemde. Als majoor buiten dienst, verklaarde Marcel in 1978 tegenover Friedman, dat het geen weerballon was geweest, maar toch een buitenaards ruimtevaartuig. Friedman vond in Roswell nog tientallen andere getuigen, onder wie zelfs een generaal, die het verhaal van Marcel bevestigden.

Gereputeerd UFO onderzoeker Nick Pope beweert dat als dit verhaal waar is, de Amerikaanse regering difinitief het bewijs in handen heeft dat we niet alleen zijn.

In de jaren na het incident begonnen er ook getuigenverklaringen op te duiken dat naast de berging van een neergestorte UFO, er ook ter plaatse lijken van ufonauten werden teruggevonden. In 1998 kwam de US Air Force dan met een nieuwe verklaring. De crash was geen gewone weerballon maar een veel grotere MOGUL- spionageballon, waarmee de Amerikanen toen de Russische vorderingen op nucleair gebied wilden monitoren. In 2006 weer een nieuwe (vierde) verklaring als zouden de vermeende lijken van de inzittenden "cockpitdummies" een soort van etalagepoppen geweest zijn. 

Er zijn echter nog een tweetal prominente figuren die in het Roswell verhaal op de voorgrond treden en die beweerden meer te weten omtrent de zeer geavanceerde technologie en reverse engineering van deze naar alle waarschijnlijkheid gerecupereerde buitenaardse toestellen.

Wat is reverse engineering ?

Reverse engineering wil zeggen dat je een product of toestel onderzoekt om te achterhalen hoe het is opgebouwd en hoe het precies functioneert. Als je dat eenmaal weet, kun je dit ook reproduceren. Kenmerkend voor reverse engineering is dat je aan de slag gaat met een reeds bestaand product.

‘Reverse’ betekent ‘achteruit’ en dat is een treffende omschrijving: bij reverse engineering draai je het proces om en begin je bij het eindresultaat. Van daaruit ga je het product of toestel ontleden, stap voor stap.

Robert Scott Lazar heeft bekendheid gekregen als een Area 51 complottheoreticus. Hij beweert te zijn ingehuurd in de late jaren '80 om buitenaardse technologie te bestuderen op een geheime plaats genaamd S-4 niet ver van de uiterst geheime Amerikaanse luchtmacht faciliteit, in de volksmond bekend als Area 51 en gesitueerd in de Nevada woestijn. Lazar beweert dat de technologie die achter de aandrijving van UFO's steekt, een antimateriereactor is aangedreven door het extreem radioactieve element met atoomnummer 115 en dat op dat moment nog niet was ontdekt. Hij beweert te hebben meegewerkt aan het bestuderen en het reverse engineeren van schotelvormige objecten in het bezit van de Amerikaanse luchtmacht en die naar eigen zeggen van buitenaardse oorsprong waren.

Een antimaterie motor is eigenlijk nog toekomstmuziek, maar zou in principe wel kunnen. Volgens de natuurkunde bestaat er van elk elementair deeltje een antideeltje, waarvan een aantal eigenschappen precies tegenovergesteld zijn. Als een deeltje botst met zijn antideeltje, annihileren de deeltjes elkaar en wordt hun massa omgezet in energie. Een op dit principe gebaseerde motor zou enorm veel energie kunnen opwekken, maar het grootste probleem is echter dat er nog geen methode bestaat om grote hoeveelheden antimaterie te creëren of te verzamelen.

Inmiddels werd de ontdekking van het element met atoomnummer 115 ook wel Moscovium genoemd, in december 2015 door een onafhankelijk wetenschappelijk instituut, officieel bevestigd. Dus het verhaaltje van Lazar is eigenlijk nog zo gek niet en in ieder geval gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Het intrigerende verhaal van Bob Lazar.

Las Vegas, 1989 : Het grootste deel van de wereld wist toen weinig over Area 51, en zoals voorheen vermeld, een uiterst geheime militaire installatie in de Nevada woestijn. Maar op 15 mei van dat jaar werd op de lokale TV zender KLAS, een onderzoeksrapport bekendgemaakt, dat daar voorgoed verandering in zou brengen. Tijdens deze uitzending werd een anonieme figuur, alleen geïdentificeerd als "Dennis", geïnterviewd. "Dennis" deed opzienbarende beweringen en vertelde dat hij werkzaam was geweest in Area 51 en hij daar negen schotelvormige tuigen had gezien die kennelijk niet van deze aarde waren en waarvan de technologie ons begrip ver te boven ging. Niet veel later werd "Dennis" al snel onthuld als zijnde Bob Lazar. Door ziijn identiteit te onthullen plaatste Bob Lazar zich effectief in het vizier, maar hij dacht dat door zijn kennis bekend te maken hij zich minder kwetsbaar opstelde. Hij geloofde dat dit een soort vangnet was omdat, naar hij later beweerde, hem het leven werd zuur gemaakt door de Amerikaanse geheime diensten en hij vreesde voor zijn leven. 

Lazar's openbaringen bleven echter boeien. Hij beschreef buitenaardse reactoren en machines, die als ze goed worden begrepen, onze wereld kunnen revolutioneren en alles zouden kunnen hervormen, van transport tot economie. Stel je een wereld voor zonder de noodzaak van fossiele brandstoffen en waar reizen niet gebonden is aan onze huidige beperkingen. Het is een utopie die volgens Lazar werklijkheid zou kunnen worden als de geheimen van Area 51 volledig zouden worden onthuld. Na zijn explosieve onthullingen deed Lazar echter een stap terug en verdween hij in de anonimiteit. 

In 2018 echter bracht filmmaker Jeremy Corbell het verhaal van Bob Lazar weer in beeld met de documentaire : "Bob Lazar, Area 51, and Flying Saucers". Daarin herhaalde Bob Lazar zijn beweringen en bevestigde hij dat de Amerikaanse regering in de late jaren '80 inderdaad meerdere buitenaardse tuigen had gerecupereerd en ze in het geheim in de woestijn had bestudeerd.

 Zijn verhaal heeft aanzienlijke media aandacht gekregen en ook veel controverse opgewekt. Er zijn voor en tegenstanders maar hij geeft zelf ook toe dat hij geen sluitend bewijs heeft van hetgeen hij beweert. 

Bekijk deze nieuwste 3D - CGI-animatie "Behind the Bay Doors of Area 51 - The Lazar UFO at S4"

Deze YouTube video neemt je mee naar het hart van een van de meest geheimzinnige locaties op aarde, waar Bob Lazar beweerde te hebben gewerkt aan de reverse engineering van buitenaardse technologie. Door middel van geavanceerde CGI technologie wordt een buitenaards ruimtetuig en de clandestiene omgeving van de S4 site, net ten zuiden van de hoofdfaciliteit van Area 51, levensecht uitgebeeld. Deze animatie is gewoonweg intrigerend en facinerend. Klik op deze link :

Behind the Bay Doors of Area 51 - The Lazar UFO at S4 // 3D CGI Animation (youtube.com)

Robert Lazar heeft ook een eigen websitepagina :  Bob Lazar

Een ander prominent figuur die een rol heeft gespeeld in het Roswell verhaal is een zekere Philip James Corso. Corso was een gerespecteerd luitenant-colonel van het Amerikaanse leger en een veteraan van zowel de tweede wereldoorlog als van de Koreaanse oorlog. In 1997, een jaar voor zijn dood, publiceerde hij een boek "The Day After Roswell". In zijn boek bevestigt hij dat er in 1947 nabij Roswell een buitenaards tuig is neergestort en gerecupereerd door het leger. In zijn functie van "Chief of the Pentagon's Foreign Technology Desk" werd hij mede betrokken bij het Roswell incident en het reverse engineeren van UFO tDechnologie. Volgens Corso leidde het onderzoek naar en het reverse-engineeren van gerecupereerd UFO materiaal, indirect tot de ontwikkeling van o.a. : 

- versnelde deeltjesbundel apparaten

- glasvezel technologie

- laser technologie

- de in de electronica gebruikte geïntegreerde circuitchips

- Kevlar materiaal :  een hittebestendige en sterke synthetische vezel.

Het moet gezegd dat Philip Corso, een voormalig officier in het Amerikaanse leger met een uitstekende staat van dienst, niet zomaar een complotdenker is en dat vermoedelijk zijn verhaal met de waarheid strookt.

De Paperback editie van zijn boek is verkrijgbaar zowel bij : https://www.amazon.co.uk als https://www.bol.com

Gezien de hoeveelheid tijd die er nu reeds verstreken is en de onzekerheid die er nog altijd rond deze gebeurtenis hangt, lijkt het echter onwaarschijnlijk dat we ooit zeker zullen weten wat er daar in Roswell echt gebeurd is.

Het volledige Roswell verhaal kun je hier lezen (in het Engels). Uiteraard kun je ook de Google vertaling inschakelen : The Roswell UFO Crash (1) (ufocasebook.com)

The Roswell UFO Crash, Part 2 (ufocasebook.com)

BBC documentaire van 24 september 2020 over het Roswell incident : The Roswell UFO Crash – BBC Documentary - YouTube,

Er bestaat zelfs een "Roswell UFO Museum" : International UFO Museum & Research Center (roswellufomuseum.com)

VARGINHA, HET ROSWELL VAN BRAZILIE

In het jaar 1996 raakte Brazilië in de ban van een reeks mysterieuze gebeurtenissen in de omgeving van Varginha, een stad in het zuidoosten van het land en gelegen in de deelstaat Minas Gerias. Deze vermeende UFO crash zou voor vele UFO onderzoekers één van de belangrijkste incidenten zijn.

Op 20 januari 1996 neemt NORAD (North American Air Defence Command) contact op met hun Braziliaanse tegenhanger CINDACTA en waarschuwt hen voor een onbekend vliegend object dat neerdaalt boven het zuidelijk deel van het land. Deze informatie werd gelekt zowel door een soldaat van de Braziliaanse luchtmacht als door een medewerker van de radarfaciliteit op de VI Comar luchtmachtbasis.

Boeren in de omgeving van Varginha worden opgeschrikt door het vreemde gedrag van hun dieren en zien een geluidloos, laag bij de grond vliegend object zonder lichten en een rookspoor achterlatend. Een zakenman Carlos de Souza, terwijl hij over de snelweg in de buurt van Varginha rijdt, ziet een groot vliegend object dat kort daarna neerstort. De Souza sprak in 1996 voor de camera met onderzoeker Claudeir Covo. Dit is het relaas van de Souza : "Het toestel zweefde in de lucht en verloor langzaam hoogte. Het leek wel een defecte wasmachine en het had moeite om zijn hoogte te behouden. De zijkant was volledig gescheurd en er kwam witte rook uit. Geen zwarte rook als van een vuur. Op dat moment dacht ik dat het een vliegtuig was dat in moeilijkheden verkeerde en dus besloot ik het te volgen. Toen ik op de crashlocatie aankwam, zag ik veel puin, brokstukken. En toen ik uit de auto stapte rook ik meteen ammoniak, als rotte eieren. Een heel sterke geur, zo sterk dat ik mijn neus moest bedekken met het shirt dat ik droeg. Mijn ogen werden waterig. Het was iets heel anders dan wat ik verwachtte, zeker vanwege de geur. Toen zag ik een onderdeel, het leek alsof het aluminium was. Ik raapte een klein stukje op, het was heel licht, verfrommelde het maar toen ik het losliet ging het terug naar zijn oorspronkelijke vorm." 

De Souza vertelde verder dat kort daarop militaire vrachtwagens arriveerden van de nabijgelegen ESA-legerbasis, zo'n 30 km verwijderd van Varginha. De militairen gaven hem het bevel te vertrekken en bedreigden hem met hun wapens. Kort daarna merkten ook de inwoners van Varginha een grote militaire aanwezigheid op. Militairen sloten verschillende huizenblokken af en beletten dat er iemand binnenkwam.

In de loop van de volgende uren en een paar dagen later vinden er een reeks vreemde gebeurtenissen plaats.

Die dag, rond 7 a.m. werd de lokale brandweer verwittigd dat er er ergens een "vreemde entiteit" was opgemerkt. Toen de brandweer arriveerde was het Braziliaanse leger al ter plaatse en enkele uren later werd er naar het schijnt een gewond en vreemd uitziend wezen gevonden. Anonieme legerofficieren rapporteerden dat het wezen ongeveer 1,60 meter lang was, een penetrante geur verspreidde, het was erg slank met V-vormige voeten, had een bruine huid, rode ogen en een wiebelige consistentie. Later die dag rond 4 p.m. werd een andere entiteit met hetzelfde uiterlijk, opgemerkt door drie vrouwen tussen de 14 en 22 jaar. De zussen Liliane en Valquiria Fatima Silva en hun vriendin Katia Andrade Xavier. Ook dat wezen leek erg wiebelig of wankel en de meisjes gingen ervan uit dat het gewond of ziek was. De Silva zusjes vertelden achteraf dat ze danig geschrokken waren en vluchtten. Ze zeiden hun moeder dat ze de "duivel" hadden gezien. De moeder vond dit verhaal ongeloofwaardig en ging zelf ter plekke kijken. De entiteit was niet meer aanwezig maar ze vond wel voetafdrukken en nam een sterke ammoniakachtige geur waar. Twee dagen later zou een andere entiteit langs de weg zijn gevonden. Het werd opgehaald door leden van de S2, de Braziliaanse militaire geheime dienst, die het naar een lolaal hospitaal vervoerden voor verder onderzoek. De conciërge van de plaatselijke dierentuin meldde een soortgelijke waarneming en in de daaropvolgende maanden stierven er drie dieren op mysterieuse wijze. Ten slotte was er Teresa Clepfe die in het restaurant van de zoo haar verjaardag vierde, en toen ze op een gegeven moment op het balcon van het restaurant ging, zag ze weer zo'n entiteit indentiek aan diegenen die reeds gerapporteerd werden.

Opmerkelijk is de dood van een MP officier van het Braziliaanse leger die betrokken was bij het ophalen van de entiteit die langs de weg werd gevonden. Weken na het incident stierf de 23 jarige Marco Eli Cherese op geheimzinnige wijze. De militiare en medische staf van het leger beval de familie om zijn lichaam, zonder uitstel en zonder  uitvaartplechtigheid, te begraven. Een latere poging om het lichaam op te graven werd om redenen van nationale veiligheid door een rechter geweigerd. Er werd ook geen autopsie uitgevoerd, alhoewel uit onderzoek bleek dat zijn bloed een ongewoon hoog aantal onbekende toxische stoffen bevatte.

Zoals meestal het geval is met zulke zaken kwam er nooit vanwege de authoriteiten of het leger een geloofwaardige en objectieve verklaring. Het brandweerkorps van Varginha ontkende enige betrokkenheid en beriep zich op het confidentieel karakter van deze zaak. Ook de medische staf van het hospitaal ontkende dat er ooit iets gebeurd was, niettegenstaande de militaire aktiviteit in de buurt van het hospitaal. Uiteindelijk belegde Generaal Lima van het Braziliaanse leger een persconferentie en ontkende met klem de militaire betrokkenheid in dit incident.

Behalve de getuigeverklaring van Carlos de Souza, is er hier nooit, vanwege de Braziliaanse authoriteiten of het leger, een officiële melding geweest van een locatie waar de vermeende crash plaatsvond of een tuig of brokstukken die gerecupereerd werden. Vermoedelijk werd alles snel opgeruimd door het leger. Over de entiteiten die gesignaleerd werden door verschillende getuigen werd nooit meer iets vernomen. 

Dit incident heeft overal veel beroering veroorzaakt en trok ook de aandacht van twee prominente wetenschappers. Dr. Roger Leir was een Amerikaans podotherapeut en ufoloog, vooral bekend als onderzoeker van vermeende buitenaardse implantaten bij mensen die beweerden te zijn ontvoerd door ufonauten. In 2003 reisde hij naar Varginha om deze vreemde gebeurtenis nader te onderzoeken. Hij schreef hierover een boek met de titel "UFO Crash in Brazil" waarin hij probeert een recapitulatie te maken van alles wat er daar mogelijk gebeurd is. Het is aanbevolen literatuur voor diegenen die hier meer over willen weten. De Paperback editie van dit boek (in het Engels) is te koop bij https://www.amazon.co.uk

De tweede wetenschapper is wijlen Dr. John E. Mack een Amerikaans psychiater en hoogleraar aan de Harvard Medical School. Naast zijn werk in de psychiatrie is hij vooral bekend geworden door zijn doorgedreven onderzoek naar de ervaringen van mensen die beweerden door buitenaardse, niet-menselijke wezens te zijn ontvoerd. Hij had een interview met de zusjes Silva en kwam tot de vaststelling dat de beide meisjes oprecht waren en de waarheid spraken.

Een meer uitgebreid verslag over het Varginha incident kun je hier lezen op de pagina's van ufocasebook.com : The Varginha, Brazil Entity (ufocasebook.com)

Er bestaat hierover ook een YouTube video : UFO Files - The Brazilian UFO Crash: The Varginha Incident - YouTube

UFO CRASH IN DE BERWYN MOUNTAINS VAN WALES

Wat er in de nacht van woensdag 23 januari 1974 in een afgelegen deel van Noord-Wales gebeurde is nog steeds gehuld in geheimzinnigheid en wordt ook wel het "Welsh Roswell" genoemd.

Even na 20.30 uur meldden bewoners in Bala en de nabij gelegen dorpen Corwen, Lllandrillo en Llanderfel dat ze iets ongewoons hoorden, ten minste één, mogelijk twee luide explosies. De enorme knal werd gevolgd door aardschokken die ongeveer 5 seconden duurden. Dorpelingen renden de straat op, keken omhoog naar de Berwyn Mountains en zagen een mysterieus wit licht boven de bergen. Ooggetuigen geloofden dat de explosies en lichten het gevolg waren van een onbekend vliegend object dat tegen een kant van de Cadair Berwyn berg was gevlogen en neergestort. Geen onlogische redenering omdat het Britse Ministerie van Defensie diezelfde nacht nog 5 andere rapporten van UFO waarnemingen ontving, drie uit Wales zelf en de twee andere uit Engeland.

Een gepensioneerde verpleegster Pat Evans, die aan de voet van de berg woonde, belde de lokale politie en kreeg met veel moeite een agent aan de lijn die haar vertelde dat er zeer waarschijnlijk een vliegtuig was neergestort. Pat die er op gebrand was alle mogelijke hulp te bieden, sprong met haar twee dochters in de auto en reed de bergen in. Toen ze zich boven de boomgrens bevonden zagen Pat en haar dochters een grote gloeiende en pulserende bol op de hellingen van Cadair Berwyn. Pat beschreef het fenomeen als een "perfecte circel" heel uniform waar geen vlammen aan te pas kwamen. De bol leek verschillende keren van kleur te veranderen, van rood naar geel en dan naar wit, terwijl kleinere lichten als feeën eronder dansten. Omdat dit iets heel anders was dan ze verwachte, reed Pat terug naar het dorp. Onderweg kwam ze politieagenten en militairen tegen die haar het bevel gaven de plaats te verlaten omdat ze de weg wilden afsluiten. In de daaropvolgende dagen was er een grote politie-en militaire aanwezigheid, de wegen bleven afgesloten en de lokale boeren mochten zelfs niet meer op hun land komen.

Enkele jaren later echter had dit incident nog een sinister vervolg toen een ex-politie inspecteur en UFO onderzoeker Tony Dodd niet alleen bevestigde dat wat er toen gebeurde het gevolg was van een neergestorte UFO, maar ook beweerde dat er lichamen van inzittenden op de site werden gevonden. Deze informatie zou naar hem zijn gelekt door een anonieme militaire informant die, die nacht stand-by was. Kort na de gebeurtenis werden de informant en zijn eenheid bestaande uit vier andere soldaten naar Llanderfel gestuurd, zoals reeds vermeld een dorp in de buurt van de crash site, en kregen het bevel om "twee grote, langwerpige dozen" op te halen en af te leveren in Porton Down een site in de buurt van Salisbury, Wiltshire, England die bekend staat als een van de meest geheimzinnige en controversiële militaire onderzoeksfaciliteiten. Bij aankomst op de basis in Porton Down werden de dozen geopend en bleken de dode lichamen te bevatten van twee dunne, skeletachtige humanoïde wezens elk ongeveer tussen de 1,50 meter en 1,80 meter groot. Deze wezens waren duidelijk niet van deze wereld en volgens Dodd's informant verklaarden andere leden van zijn eenheid dat ze ook buitenaardse entiteiten naar Porton Down hadden vervoerd die naar hun zeggen noch in leven waren.

Als de explosie(s) en lichten niet het gevolg waren van een UFO-crash of zelfs een vliegtuigcrash, wat was het dan wel ? In 2010 verklaarde het Britse Ministerie van Defensie dat de gebeurtenis in de Berwyn Mountains een zeldzame combinatie was van een aardbeving met waarnemingen van een ongewoon heldere meteoor. Dit verklaart niet wat Pat Evans en haar dochters op de berg zagen ! In het M.O.D. rapport stond dat er die nacht geen sprake was van een UFO-crash in de Berwyn Mountains en ook Porton Down ontkent dat er ooit buitenaardse wezens levend of dood daar naar toe zijn gebracht. Zoals steeds wordt door de autoriteiten alles toegedekt en ontbreekt alle transparantie.

Ex-politie inspecteur en UFO onderzoeker Tony Dodd speelt in dit verhaal een belangrijke rol en enige achtergrond informatie is hier wel aangewezen.

In 1978 was Tony Dodd een van de twee politie inspecteurs die van dichtbij een UFO waarnamen. Hier zijn verhaal.

Om 4.30 uur op een ijzige winterochtend van 12 december 1978, reed  een patrouillewagen van de Britse politie op een afgelegen landweg langs de Cononly Moor, niet ver van Skipton in Noord Yorkshire. In de auto zaten Sgt. Tony Dodd en agent Alan Dale, die de radio bediende. Het was erg donker en de weg werd alleen verlicht door de koplampen van de wagen. Plots zagen ze een helder wit licht dat in een glijvlucht op hen af leek te komen. De twee agenten vermoedden dat het een vliegtuig was dat in moeilijkheden verkeerde, reden naar de kant van de weg en stopten de auto.

Het was echter geen vliegtuig maar een grote glanzende schijf die over hun hoofden vloog met een geschatte snelheid van ongeveer 60 km per uur. Het object was nauwelijks 30 meter van hen verwijderd zodat ze een aantal details goed konden waarnemen. Achteraf verklaarde Dodd in een interview dat de UFO een koepel had met patrijspoorten eromheen. De bodem was omgeven door een reeks gekleurde knipperlichten in blauw, rood, groen en wit die om beurten aan en uit gingen. In het midden bevonden er zich drie bollen of hemisferen. Na zijn persionering in 1988 heeft Dodd zich volledig gewijd aan zijn "kosmische hobby" zoals hij het zelf noemde.

Hij was zonder twijfel een van de meest vooraanstaande UFO onderzoekers van Groot Britannië. Tony Dodd stierf tengevolge van een hersentumor op 25 maart 2009.

Tony Dodd schreef een boek "Alien Investigator" uitgegeven in maart 1999. Een absoluut aangrijpend boek over zijn leven als dienend  politieagent, als een van 's werelds toonaangevende UFO onderzoekers en het runnen van een wereldwijde UFO hotline. Hij kreeg doodsbedrijgingen van de CIA en de NSA maar bleef moedig doorgaan. Ook de vermeende UFO crash in de Berwyn Mountains en zijn eigen nabije ontmoeting met een UFO komen in dit boek ter sprake. Het boek is verkrijgbaar in zowel Hardcover als Paperback bij : https://www.amazon.co.uk en  tweedehands bij : https://www.ebay.co.uk 

Dit is een link naar de websitepagina van de UFO Casebook files over deze vermeende crash met de betreffende YouTube video : UFO Crash: Llandrillo, Wales, UK, (Berwyn Mts.) 1974-UFO Casebook Files

-------------------------------------------------------------

"Ik geloof stellig dat objecten van onbekende origine al op aarde zijn neergestort. De regering heeft zulke toestellen in haar bezit, dan kan er maar beter onderzoek naar gedaan worden" - Harry Reed, oud-senator van Nevada.

-------------------------------------------------------------

Deze drie voorgaande vermeende UFO-crash incidenten zijn niet de enigen die wereldwijd plaatsvonden, er zijn er nog andere, die meer of minder media aandacht kregen, maar die zeker zo intrigerend en schokkend waren als de Roswell, Varginha en Berwyn Mountains incidenten. Dit is een lijst van andere vermeende UFO-crashes met een link naar de websitepagina : 

De Aurora, Texas crash van 1897 (met YouTube video) : The Aurora, Texas UFO Crash of 1897 (ufocasebook.com)

Het Cordell Hull verhaal uit 1939 : Een opgeborgen beschadigd tuig met 4 onbekende entiteiten : Cordell Hull saw Alien Bodies in Glass Tubes (ufocasebook.com)

De 1941 Cape Girardeau, Missouri crash met ufonauten : UFO Crash and Retrieval - Missouri, 1941 (ufocasebook.com)

De 1945 Padilla Ranch, San Antonio, New Mexico crash : Phantoms and Monsters - Real Eyewitness Cryptid Encounter Reports

De 1947 Kiev, Oekraïne UFO berging. Hier het verhaal in het kort : Tijdens de tweede wereldoorlog werd de stad Kiev aanzienlijk verwoest. Tijdens werken voor de wederopbouw stuitten bouwvakkers op een buitengewoon object op de locatie waar vroeger het Kiev conservatorium stond. Op een diepte van 5 à 6 meter vond men een zilverkleurig, naadloos en gestroomlijnd cylindervormig object in de vorm van een pijl met een diameter van ongveer 3 meter en een lengte van 5 tot 6 meter. Gedetailleerd onderzoek wees uit dat het object naar schatting 3 tot 5000 jaar oud was. Alleen de cockpit sectie werd gevonden en het tuig moest in originele staat 11 tot 12 meter lang geweest zijn. De motor of het aandrijvingssysteem werd nooit gevonden. Het object was duidelijk niet van aardse oorsprong en bevatte twee kleine stoelen voor twee zeer kleine piloten van naar schatting 1,20 meter lang. De entiteiten werden nooit teruggevonden maar het object bevatte wel geavanceerde apparatuur en een inscriptie in een onbekende taal. Hier het volledig relaas : Russian Crash Retrieval Report - UFO-bewijs (ufoevidence.org)

De 1947 Wright Field, Dayton, Ohio,USA crash met ufonauten : 1947-Wright Field In Dayton, Ohio-Circular Craft & Two Small Creatures Filmed (ufocasebook.com)

De 1948 Aztec, New mexico crash met ufonauten : 1948, The Aztec, New Mexico UFO Crash (ufocasebook.com) - Over dit incident verscheen ook een boek " The Aztec UFO Incident" geschreven door Scott Ramsey, Suzanne Ramsey en Frank Thayer met een voorwoord van Stanton Friedman. De paperback editie van het boek is verkrijgbaar bij : https://www.amazon.co.uk  Een kort résumé : Dit boek is het eerste ooit op grote schaal gepubliceerde rapport van een neergestorte UFO. Werd lang beschouwd als een grap maar de auteurs van dit boek onthullen de exacte plaats waar het tuig neerkwam. Het object met een dia van ongeveer 30 meter zou naar een geheim labo zijn gebracht. Getuigen van het incident, die door de auteurs geïnterviewd werden, bevestigden dat ze door het leger tot geheimhouding werden gedwongen. Er werden ook 16 kleine humanoïde wezens gevonden die allen overleden waren. 

De 1948 Laredo, Texas crash : The UFO Crash In Laredo: Crashed UFO And Alien Bodies With Strange Organs - Infinity Explorers

De 1953 Kingman, Arizona crash met 3 kleine ufonauten : 1953: UFO Crash in Arizona (ufocasebook.com)

De 1965 Kecksburg, Pennsylvania crash. Een incident dat in de USA veel media aandacht kreeg : The Kecksburg UFO Crash, UFO Casebook files

De 1967 Shag Harbor, Canada crash : The 1967 Shag Harbor UFO Crash (ufocasebook.com)

De 1969 Sverdlovsly crash in de voormalige Sovjet Unie met één overleden humanoïde. Met foto's en video. : The Secret KGB UFO Files (ufocasebook.com)

De Llanillar(Wales) crash : The Welsh Roswell: Remains of a UFO Of Extraterrestrial Origin In 1983 (infinityexplorers.com)

De 1986 Dalnegorsk crash in de voormalige Sovjet Unie : Dalnegorsk UFO Crash Witnessed by Hundreds – Unexplainable.Net

De 1974 Coyame, Chihuahua, Mexico crash. Vermoedelijk een botsing van een UFO met een klein sportvliegtuig : The Flying Saucer Crash at Coyame: A Mexican Roswell? – Mexico Unexplained

De 1989 Prohladnyi, crash in de voormalige Sovjet Unie met 3 overleden entiteiten : Alleged UFO Crash in Russia 1989-UFO Casebook Files

De 1990 Megaplatonos, Griekenland crash : Megaplatanos: The Greek Roswell – Ghost Theory

De 1991 "Shaitan Mazar" crash. Shaitan Mazar ook "Graf van de duivel" genaamd is gesitueerd in het Tien Shan gebergte van Kyrgyztan tegen de grens met China. Een zeer afgelegen en bijna ontoegankelijk gebied. Deel 1 : 1991 Russian Crash and Retrieval, "Grave of the Devil" (ufocasebook.com) - Deel 2 : 1991 Russian Crash and Retrieval, "Grave of the Devil" Part 2 (ufocasebook.com)

De 1992 Southaven Park, Shirly, Long Island, New York crash met mogelijk één nog levende entiteit : Phantoms and Monsters - Real Eyewitness Cryptid Encounter Reports

De 1998 Paihuano, Chile crash : UFO Crash/Retrievals in Chile - UFO Evidence

De 2008 Needless, California, USA crash : A Different Perspective: Needles UFO Crash May 14, 2008 (kevinrandle.blogspot.com)

De 2016 El Dorado, Santa Cruz, Bolivië crash : Alien Astronaut Falls From UFO, Climbs Up A Tree, Then Scrambles Back On Board Spacecraft, Santa Cruz Residents In Bolivia Claim [Video] - Inquisitr

Deze lijst is heel waarschijnlijk niet volledig en zal worden aangevuld indien nodig. 

Aanbevolen literatuur over dit onderwerp :

UFO Retrievals - The Recovery of Alien Spacecraft. Auteur : Jenny Randles

When UFO's Fall From the Sky - A History of Famous Incidents, Conspiracies, and Cover-Ups. Auteur : Kevin D. Randle.

Beide boeken te koop bij : https://www.amazon.co.uk en tweedehands op Ebay.