Dit is een citaat van Dr. David M. Jacobs, Department of History, Temple Universiteit, Philadelphia, Pa.

"Ik krijg vaak de vraag hoe ik zou reageren indien het hele ontvoeringsfenomeen het product zou zijn van de menselijke verbeelding - als er in werklijkheid geen ontvoeringen en geen buitenaardsen bestaan en ook nooit hebben bestaan. Indien dit waar was, zou ik huilen van vreugde. Ik wil het mis hebben"

Dr. David Michael Jacobs (New York City, 10 augustus 1942) is een Amerikaans historicus en voormalig universitair hoofddocent geschiedenis aan de Temple University, gespecialiseerd in de Amerikaanse geschiedenis van de 20e eeuw. Jacobs is een prominent figuur in de ufologie en de studie van het vermeende buitenaardse ontvoeringsfenomeen, inclusief het gebruik van hypnose bij proefpersonen die beweren ontvoerd te zijn. Jacobs heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven. (Bron : Wikipedia).

********************************************

Stel je voor dat je op een avond van je werk naar huis rijdt en je automotor doet het plots niet meer. Je zet de wagen langs de kant, je stapt uit om na te kijken wat het probleem is en je merkt plotseling dat je wordt omgeven door een fel licht. Je kijkt omhoog en ziet dat er een vreemd tuig boven je hoofd zweeft. Het volgende moment ben je in een kamer vol met verschillende raar uitziende humanoïde wezens. Deze vreemde entiteiten onderwerpen je aan een soort van medisch onderzoek. Dan verlies je het bewustzijn en het volgende dat je je herinnert is dat je weer naast je auto staat !

Je kunt je auto weer normaal starten en je rijdt naar huis. Thuigekomen vertel je je familie dat je net bent ontvoerd door vreemde buitenaardse wezens. Ook al verraden je gelaatstrekken dat dit geen grapje is, toch geloven ze je niet en vertellen ze dat je heel waarschijnlijk in slaap bent gevallen en een wilde droom hebt gehad. Misschien vragen ze zelfs of je had gedronken of drugs hebt gebruikt. Stel dat je naar de politie gaat en de agent van dienst vertelt dat je net ontvoerd werd en onderzocht door buitenaardse wezens. Hij zou je zonder meer verwijzen naar de dichtsbijzijnde psychiatrische instelling !

Dit fictief verhaaltje illustreert vrij goed hetgeen sommige mensen beweren te hebben meegemaakt en de moeilijkheden die ze zullen ondervinden om geloofwaardig over te komen en anderen te overtuigen dat ze dit effectief hebben moeten ondergaan. Het idee dat mannen, vrouwen en kinderen tegen hun wil uit hun huizen, auto's en schoolpleinen kunnen worden gehaald door vreemd uitziende mogelijk buitenaardse entiteiten, kan inderdaad een zeer beangstigende en achteraf traumatische ervaring zijn. Naast de angstgevoelens bij mensen die dit meemaken, is er ook een zekere consistentie in de verhalen van de slachtoffers zodanig dat er langzaam een zeker patroon ontstaat en een beeld geeft van wat er precies gebeurt. Velen vertellen over een tijdsonderbreking, een periode die ze zich niet meer herinneren en een geheugenverlies, het korte termijngeheugen dat als het ware wordt gewist. Achteraf komen deze herinneringen langzaam terug maar in vele gevallen ook niet en dan moet er teruggegrepen worden naar regressieve hypnose. Onder hypnose blijkt dan dat ze een soort medisch onderzoek hebben moeten ondergaan. Er worden huidmonsters genomen, vrouwen praten over eicellen die worden afgenomen en mannen hebben het over spermamonsters die bij hen worden geëxtraheerd. Meestal kunnen de ontvoerden zich niet bewegen maar maken ze wel alles bewust mee. Bijna altijd vertellen de ontvoerden achteraf dat ze worden meegenomen door een drietal vermeende buitenaardse entiteiten die erg op elkaar lijken. Naast de vermeende medische procedures die op de slachtoffers worden uitgevoerd, beweren sommige ontvoerden dat ze achteraf soms minuscule implantaten  in hun lichaam terugvinden. Deze apparaatjes worden vaak pas opgemerkt tijdens het nemen van een röntgenfoto of wanneer ze een medisch onderzoek moeten ondergaan. Het blijken zeer kleine metaalachtige substanties te zijn verpakt in een taai biologisch membraan. Uit analyse door wetenschappers blijkt dat ze hiervoor geen aardse verklaring konden vinden. Dit zou natuurlijk het ultieme bewijs kunnen zijn dat deze vermeende ontvoeringen daadwerkelijk plaatsvinden, althans bij diegenen die deze vreemde implantaten in hun lichaam terugvinden.

Nu zijn er enkele wetenschappers die zich geëngageerd hebben om hier verder onderzoek naar te doen.

Dr. Roger Krevin Leir : Een Amerikaans podotherapeut en UFO onderzoeker, reeds vernoemd als auteur van het boek "UFO Crash in Brazil". Hij werd vooral bekend als onderzoeker van vermeende buitenaardse implantaten die bij sommigen, die beweerden ontvoerd te zijn, werden teruggevonden. Leir had een sterk vermoeden dat de implantaten objecten waren die door buitenaardse wezens waren geïmplanteerd, en het wetenschappelijk bewijs waren van niet-aardse experimenten op de mens. Hij schreef hierover een boek "The Aliens and the Scalpel" te verkrijgen zowel in Paperback als in Kindle editie via www.amazon.co.uk en tweedehands op Ebay.

Elliot Budd Hopkins : Was een Amerikaans kunstenaar, auteur en UFO onderzoeker. Hij was een prominent figuur in vermeende buitenaardse ontvoeringsverschijnselen en gerelateerd UFO-onderzoek. Hopkins wilde met zijn onderzoek naar de verhalen van vermeende ontvoeringsslachtoffers, de aandacht vestigen op, naar zijn mening een gemarginaliseerd deel van de samenleving. Hij schreef o.a. het boek "Missing Time" te verkrijgen in verschillende edities bij www.amazon.co.uk en tweedehands op Ebay.

Dr. John E. Mack : Reeds vermeld op de pagina "Vermeende UFO crashes". Een gereputeerd psychiater die achteraf ook bekendheid verwierf door zijn onderzoek naar het UFO-ontvoeringsfenomeen. Hij was ook degene die in het Braziliaanse Varginha de Silva zusjes interviewde.

Dr. David M. Jacobs : Reeds aangehaald aan het begin van dit artikel. Jacobs schreef vijf boeken over dit onderwerp. Hij verdedigt de stelling dat Ufonauten buitenaards-menselijke hybriden proberen te creëren die heel erg op mensen lijken, waarmee ze heimelijk in de menselijke samenleving willen infiltreren met als uiteindelijk doel deze planeet over te nemen en alles naar hun hand te zetten. Jacobs is ervan overtuigd dat 5 miljoen Amerikanen minstens één keer zijn ontvoerd door ufonauten. Zijn "hybride" hypothese kreeg veel kritiek en ook de methode die hij toepast om tot deze stelling te komen. Feit is dat UFO inzittenden heel erg geïnteresseerd zijn in het vergaren van menselijk DNA en de menselijke voortplanting, en dat het alleen maar de bedoeling zou zijn hun eigen ras te regenereren.

Zijn boek "The Threat" Revealing the Secret Alien Agenda" is aanbevolen literatuur en is in verschillende edities verkrijgbaar bij : www.amazon.co.uk en tweedehands op Ebay.

Dr. David M. Jacobs is ook de directeur van ICAR - International Center for Abduction Research - een organisatie die zich toelegt op de verspreiding van betrouwbare informatie over UFO ontvoeringen. Hier is een link naar de website : International Center for Abduction Research (ufoabduction.com)

Het standpunt van de wetenschap.

Er zijn enkele wetenschappelijke standpunten die we hier even willen aanhalen.

Skeptici beweren dat verhalen van zogenaamde buitenaardse ontvoeringen slechts grappen zijn die zijn gemaakt voor financieel gewin of sociaal voordeel. Deze theorie kan in enkele gevallen wel waar zijn maar er is geen reden om aan te nemen dat het merendeel van de "slachtoffers" fraudeurs zijn.

Buitenaardse ontvoeringservaringen kunnen voortkomen uit een combinatie van persoonlijkheids-kenmerken en gevoeligheid voor valse herinneringen. Echte en ingebeelde gebeurtenissen worden verkeerd geïnterpreteerd, vervormd en samengevoegd. Mensen met ontvoeringservaringen hebben een neiging tot fantasie. Fantasiegevoelige mensen verwarren vaak fantasie met realiteit.

De neuropsychologie suggereert dat ontvoeringsverhalen ook zouden kunnen verklaard worden door slaapverlamming en temporale kwabgevoeligheid.  Slaapverlamming of slaapparalyse is een slaapstoornis en het kenmerk van slaapverlamming is dat de spieren in het lichaam vlak voor het in slaap vallen of vlak na het ontwaken verlamd zijn. Deze verlamming kan gepaard gaan met hallucinaties. De persoon bevindt zich als het ware tussen droom en waaktoestand, dit verschijnsel kan bijzonder realistisch overkomen en er kunnen angstgevoelens optreden.

Temporale kwabgevoeligheid is een theorie die suggereert dat de temporale kwabben in de hersenen van sommige mensen kwetsbaarder zijn voor invloed van lage magnetische frequenties. Magnetische velden die de temporale kwabben stimuleren zouden kunnen resulteren in hallucinante ervaringen die vergelijkbaar zijn met die gerapporteerd bij mogelijke buitenaardse ontvoeringen.

Lang niet alle gerapporteerde buitenaardse ontvoeringservaringen kunnen worden verklaard door een van deze wetenschappelijke theorieën. Dat zal blijken uit de volgende ontvoeringen door vreemde humanoïde entiteiten waarbij meerdere getuigen (slachtoffers) betrokken waren en die naar alle waarschijnlijkheid echt gebeurd zijn.

HET VERHAAL VAN BETTY EN BARNEY HILL

Dit jaar (2024) is het de 63ste verjaardag van een van 's werelds meest overtuigend geval van een mogelijk buitenaardse ontvoering. Het was het eerste rapport van een vermeende ontvoering door buitenaardsen dat uitvoerig in de media kwam. Het incident werd ook de "Hill Abduction" en het "Zeta Reticuli" incident genoemd. Tijdens de ontvoering werd er aan Betty Hill een sterrenkaart getoond die volgens sommige onderzoekers mogelijk het Zeta Reticuli-systeem zou kunnen zijn. Zeta Reticuli is een dubbelster in het sterrenbeeld Reticulum en bevindt zich op een afstand van ongeveer 39 lichtjaar van de aarde.

Betty en Barney Hill waren een interraciaal koppel en woonden in Portsmouth, in de staat New Hampshire, USA. Barney was een Afro-Amerikaan en Betty was blank. Het incident gebeurde op 19 september 1961 toen ze terug naar huis reden na een vakantie in de buurt van de Niagara Falls. De Niagara Falls liggen op de grens van de Amerikaanse staat New York en de Canadese provincie Ontario. Rond 22.30 uur die avond zag Betty een vreemd en fel licht aan de hemel. Terwijl ze verder reden leek het van grootte te veranderen en zich onregelmatig voort te bewegen. Barney besloot te stoppen en de wagen langs de kant van de weg te zetten om het fenomeen met een verrekijker te bekijken. Hij geloofde aanvankelijk dat het gewoon een vliegtuig was, maar toen het plots van richting veranderde concludeerde hij dat dit zeker niet het geval was. Zenuwachtig en geschrokken stapten ze terug in hun auto en hervatten hun reis. Terwijl ze over een geïsoleerde landelijke weg reden namen de dingen plotseling een sinistere wending. Het vreemde object vloog nu verontrustend dicht bij hun auto en leek hen te volgen. Uiteindelijk keerde de UFO zich om en begon te dalen zodanig dat Barney moest remmen om een botsing te vermijden. Voor de tweede maal stapte hij uit de auto en kon nu met zijn verrekijker het vreemde toestel van dichtbij observeren. Binnenin het toestel zag hij een aantal humanoïde figuren die hem in het oog hielden. Ze droegen zwarte uniformen en hadden petten op. Zeer geschrokken stapten ze terug in hun auto en probeerden hun reis verder te zetten. Plots  merkten ze dat het object vlak boven hun wagen hing en een reeks eigenaardige piepende en zoemende geluiden produceerde. Uiteindelijk kon het koppel toch de reis verder zetten maar ervoeren een periode van tijdverlies. Ze werden zich ervan bewust dat ze zo'n 56 kilometer hadden afgelegd zonder dat ze er zich iets van herinnerden. Toen ze uiteindelijk thuis kwamen vonden ze het raar dat er vreemde vlekken op hun auto zaten en dat ook hun kleding beschadigd was. Later werd er door een psychiater regressieve hypnose op hen toegepast en bleek dat ze beiden aan boord van het toestel werden gebracht en aan een medisch onderzoek werden onderworpen.

Hun verhaal zou uiteindelijk niet alleen de aandacht trekken van de media maar ook van gerespecteerde wetenschappers. Een verhaal dat 63 jaar later nog steeds onderwerp is van discussie.

Een meer gedetailleerd verslag kun je hier lezen :Alien Abduction in the White Mountains – Appalachian Mountain Club (outdoors.org)

Er werd over dit incident ook een boek gepubliceerd geschreven door Stanton T. Friedman en Kathleen Marden : "Captured ! The Betty and Barney Hill UFO Experience" te verkrijgen in Paperback en Kindle uitvoering bij www.amazon.co.uk en tweedehands op Ebay. In 1975 werd hierover zelfs een televisiefilm uitgebracht "The UFO Incident".

HET VERHAAL VAN TRAVIS WALTON

Op 5 november 1975 de datum van deze vermeende ontvoering, was Travis Walton werkzaam in de bosbouw in de buurt van Snowflake dichtbij de Apache-Sitgreaves National Forests in de staat Arizona, USA. Walton beweert dat hij en zijn zes collega's op een avond in hun vrachtwagen naar huis reden en plotseling een fel licht uit het bos zagen komen. Ze zagen een schotelvormig object dat ongeveer 30 meter boven de grond zweefde. Nieuwsgierig stapte Walton uit de vrachtwagen en benaderde het object toen er plotseling een lichtstraal uit het tuig kwam en hem bewusteloos sloeg. Walton's collega's keken met afgrijzen toe, dachten dat de lichtstraal hem had gedood en reden snel weg. Toen Travis Walton achteraf weer tot het bewustzijn kwam dacht hij dat hij in het ziekenhuis lag. Hij zag een drietal korte, kale wezens die zich over hem heen bogen en hem begonnen te onderzoeken. Hij realiseerde zich dat dit geen mensen waren en dat hij zich niet in een ziekenhuis bevond. Deze entiteiten vergeleek hij met de "grijzen" ofwel de Zeta Reticulans, kleine humanoïde wezens met een gladde grijsgekleurde huid, grote haarloze hoofden en grote zwarte ogen. Deze entiteiten werden ook in verband gebracht met de Betty en Barney Hill ontvoering. Walton beweerde dat hij zich niets anders herinnerde totdat hij later weer bij bewustzijn was en zich in het bos bevond waar hij eerder was ontvoerd. Hij droeg zijn kleren achterstevoren hetgeen een duidelijk bewijs was dat zijn kleding was verwijderd tijdens zijn vermeende ontvoering en onderzoek door deze vreemde entiteiten. Walton dacht aanvankelijk dat hij maar 5 uur vermist werd maar hoorde later dat hij 5 hele dagen vermist was. Het element "ontbrekende tijd" speelt hier weer een belangrijke rol net zoals bij vele vermeende ontvoerings-incidenten.

In 1978 schreef Walton het boek "Fire in the Sky : The Walton Experience" waarin hij zijn afschuwelijke ervaring beschreef. Dit boek werd ook de basis voor de film "Fire in the Sky" uit 1993. Het boek in Hardcover en Paperback en de film op DVD zijn beide verkrijgbaar bij www.amazon.co.uk 

Een meer uitgebreid en gedetailleerd verslag, deel 1 en deel 2 met video, kun je hier lezen en bekijken :  Travis Walton Abduction, Part 1, Alien Abductions, UFO Casebook - Travis Walton Abduction, Part 2, Alien Abductions, UFO Casebook

DE ALLAGASH ONTVOERING

Allagash is een stad in Aroostook County in het noorden van de staat Maine, USA, een bosrijk gebied waar veel jagers, wandelaars en kampeerders komen. Deze wildernis beslaat duizenden hectaren gesitueerd in het noordelijkste deel van Maine.

In augustus 1976 gingen vier mannen, de broers Jack en Jim Weiner, en hun vrienden Chuck Rak en Charlie Folz, twee weken lang kamperen in de Allagash wildernis. In de loop van de tweede nacht merkte Jim Weiner een vreemd en helder object aan de hemel op dat ongeveer 30 seconden verscheen en dan weer verdween. Twee nachten later, op 20 augustus waren de mannen in hun boot aan het vissen toen het heldere object weer verscheen. Chuck Rak was de eerste die dit opmerkte. Het licht was erg helder vergelijkbaar met de zon en Charlie Folz probeerde met zijn zaklamp een S.O.S. signaal uit te sturen. Plotseling kwam er een felle lichtstraal uit het object dat de mannen in hun boot begon te volgen. Ongerust begonnen de mannen terug naar de kust te peddelen, maar het volgende dat ze zich herinnerden was dat ze aan wal waren en dat het felle licht verdwenen was. De vier mannen vonden het vreemd dat het kampvuur dat ze enkele minuten voorheen hadden aangemaakt, volledig was opgebrand, wat erop wees dat ze zeker enkele uren waren weg geweest. De mannen voelden zich erg vermoeid en gingen naar bed. De vier vrienden brachten nog 6 dagen door in de wildernis, maar zagen het heldere object nooit meer terug. Achteraf vertelden de vier mannen hun verhaal aan hun familie en vrienden maar er was niemand die hen geloofde.

Veel later in 1988 begonnen Jack en Jim Weiner vreemde  nachtmerries te krijgen over vier mannen die naakt op een bankje zaten en zich erg angstig voelden. Kort daarop besloot Jim contact op te nemen met Raymond E. Fowler een bekend Amerikaans UFO onderzoeker, gespecialiseerd in UFO waarnemingen en nabije ontmoetingen en aktief in het gebied van New England, een regio in het uiterste noordoosten van de USA dat 6 staten omvat.

Fowler stelde voor om op de vier mannen afzonderlijk regressieve hypnose toe te passen. Ze beschreven elk, in angstaanjagende details, dat ze in 1976 werden ontvoerd en vervolgens onderzocht door vreemd uitziende entiteiten. Deze wezens zouden blijkbaar huidmonsters en lichaamsvocht van de mannen hebben afgenomen. Volgens Jack Weiner hadden deze entiteiten angstaanjagende gezichten en vertelden ze hem dat hij niet bang moest zijn en gewoon doen wat ze hem vroegen. Volgens Charlie Foltz zag het interieur van de UFO er uit als een dokterspraktijk. Hij beweerde dat ze met een zilverkleurig apparaat huid van zijn lichaam schraapten. Chuck beweerde dat hij een goed beeld had van wat deze wezens Charlie aandeden en dat het erop leek dat Charlie pijn had. Volgens Ray Fowler vertelden de vier mannen allemaal hetzelfde verhaal en werden ze ook aan een polygraaftest onderworpen waaruit bleek dat ze de waarheid vertelden.

Sceptici beweren echter dat de vreemde nachtmerries en de bekentenissen onder hypnose het resultaat waren van het kijken naar science-fiction films en tv programma's. De vier mannen zijn er echter zeker van dat wat hen is overkomen, echt is. Ook psychiater Dr. John Mack, reeds eerder vermeld, onderzocht deze zaak. Dit incident kreeg veel media aandacht en is een van de best gedocumenteerde gevallen ooit.

Het boek "The Allagash Abductions" Undeniable Evidence of Alien Intervention geschreven door Raymond E. Fowler is verkrijgbaar bij www.amazon.co.uk zowel in Paperback als in Hardcover en tweedehands op Ebay.

Een meer uitgebreid en gedetailleerd verslag met video kun je hier lezen en bekijken : The ALLAGASH ABDUCTION, UFO Casebook Alien Abductions

****************************************************

"Eén ding is duidelijk : dit is een wereldwijd probleem en er kunnen enorme aantallen mensen bij betrokken zijn"

Dr. David M. Jabobs

*******************************************************

De voorgaande drie vermeende ontvoerings-incidenten door UFO inzittenden zijn natuurlijk lang niet de enigen. UFO onderzoekers en wetenschappers die zich aan deze materie wagen, getuigen dat er meerdere mensen zijn ontvoerd waarbij vooral tijdsonderbrekingen en het wissen van het korte-termijn-geheugen steeds terugkomende elementen zijn. Dit is een naar alle waarschijnlijkheid onvolledige lijst van andere vermeende UFO ontvoeringen met een link naar de website pagina :

Een poging tot ontvoering in Lodi, California, USA in het jaar 1896 : 1896-Abduction Attempt in Lodi, California -UFO Casebook Files

De 1950 ontvoering van Antonio Villas Boas in Sao Francisco de Sales, Brazilië : Antônio Vilas-Boas - Wikipedia

De 1957 Commerce, Oklahoma, USA ontvoering van een kind : Phantoms and Monsters - Real Eyewitness Cryptid Encounter Reports

De 1967 Betty Andreasson ontvoering : Andreasson, Betty | Encyclopedia.com

De 1967 Herb Schirmer ontvoering : Police Officer Herbert Schirmer Abduction - Ashland, Nebraska, United States - December 3, 1967 - UFO Evidence

De 1973 Doraty, Houston, Texas ontvoering : 1973, The Doraty Abduction, Houston, Texas (ufocasebook.com)

De 1973 Pascagoula, Mississippi ontvoering : The 1973 Pascagoula, Mississippi Abduction (Hickson/Parker) (ufocasebook.com)

De 1974 Aveley, Essex, Engeland ontvoering : UFO's and alien abduction in Aveley? - Your Thurrock

De 1976 Stanford, Kentucky ontvoering : The 1976 Stanford, Kentucky Abductions, Part 1, B J Booth, author (ufocasebook.com)

The Stanford, Kentucky Abductions (2) (ufocasebook.com)

De 1978 Zanfretta ontvoering : THE ZANFRETTA CASE: Chronicle of an Incredible True Story (2014) - Rino Di Stefano Website

De 1985 Whitley Strieber ontvoering : 1985-The Abduction of Whitley Strieber-UFO Casebook Files

De 1987 Christa Tilton ontvoering (2 min. leestijd) : Extraterrestrial Abduction of Christa Tilton : Reveals the Hidden Secrets at the Military Base of Dulce | by Carick Gary | Medium

De 1987 Philip Spencer (Ilkly Moor) ontvoering - met video : 1987 - The Ilkley Moor Alien, UFO Casebook Files

THE UFO CASEBOOK-1987-The Ilkley Moor Alien 2,

De 1988 Hudson Valley ontvoering : Hudson Valley, NY Abductions, 06-01-88-UFO Casebook Files

De 1988 Salter ontvoering : The Salter Encounter (ufocasebook.com)

De 1989 Manhattan (Linda Cortile Napolitano) ontvoering : The Manhattan Abduction (Linda Cortile Napolitano) (ufocasebook.com)

De 1992 A70 - Edinburgh ontvoering : The A70 Alien Abduction • Morbidology

De 1993 Kelly Cahill ontvoering (met video) : The Kelly Cahill Encounter (ufocasebook.com)

De 1997 Bodfair/Landernog - Wales ontvoering : 1997, Alien Abduction in Wales (ufocasebook.com)

De Hillary Porter ontvoeringen : The Alien Abduction Of Hilary Porter: Repeated Abductions By Gray Aliens, Bruises And Implants - Infinity Explorers

De Reed familie ontvoeringen : September 1, 1969, Berkshire UFO incident - Wikipedia

Deze links worden geregeld gecontroleerd en aangevuld indien nodig.

Aanbevolen literatuur : Without Consent - A Comprehensive Survey of Missing-Time and Abduction Phenomena in the UK. Verkrijgbaar in Kindle - Paperback en Hardcover editie bij www.amazon.co.uk en tweedehands op Ebay.