Deze massieve (238 meter dia) mooie graanformatie verscheen in 2001 in het afgelegen gebied van Milkhill in Wiltshire, Engeland. Deze configuratie bestaat uit 409 cirkels die een patroon vormen dat een dubbel of zeszijdig triskelion wordt genoemd, een motief dat bestaat uit drie in elkaar grijpende spiralen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Graanformaties zijn vreemde patronen die vooral 's nachts op mysterieuze wijze op de graanvelden van boeren verschijnen. De formaties, steeds in cirkelvorm, zijn vooral te vinden in het zuiden van Engeland, maar worden ook geregeld opgemerkt in tientallen landen over de gehele wereld. In de loop van de voorbije jaren is dit mysterie  reeds uitgebreid in de media gekomen en heeft talloze onderzoekers (cereologen) en fangroepen geïnspireerd. Ondanks het feit dat ze al tientallen jaren worden bestudeerd, blijft nog steeds de vraag : door wie of wat worden ze gemaakt ?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn graancirkels geen modern fenomeen. Ze werden al in het jaar 1890 door politieagenten en boeren gezien. Ze bestaan in de folklore van Zuid-Afrika en China en worden vermeld in academische teksten uit de 17e eeuw.

Ze verschenen echter opnieuw in de loop van de 70er jaren, toen als eenvoudige cirkels. Maar het aantal en de complexiteit van de cirkels namen dramatisch toe en bereikten een hoogtepunt in de 80er en 90er jaren wanneer er steeds meer ingewikkelde formaties in de velden verschenen. Ook nu in de 21e eeuw verschijnen er in Zuid Engeland in de zomerperiode geregeld cirkelvormige configuraties in de graanvelden.

Om de groeiende belangstelling van pers en publiek voor de graanformaties te onderdrukken, werden er door de Britse geheime dienst MI5 via de media, twee personen Doug en Dave geïntroduceerd. Ze deden dat via een fictief persbureau en verkondigden dat zij de makers waren van alle graancirkels. Het merendeel van hun beweringen bleek later verzonnen te zijn maar dit werd nooit wereldkundig gemaakt.

Wat is nu het verschil tussen de door mensen gemaakte en de echte graancirkels ? In echte formaties zijn de stengels niet gebroken maar gebogen en gezwollen, ze worden blootgesteld aan een korte maar intense warmteuitstraling. Daardoor worden de stengels flexibeler en gaan ze net boven de grond hangen, zodanig dat ze zonder schade opnieuw uitharden. Sommige onderzoekers beweren dat infrageluid een dergelijk effect veroorzaakt. Infrageluid zijn geluidsgolven met een frequentie die onder de ondergrens van de menselijke hoorbaarheid liggen (20 Hertz). Graanformaties zouden ook in verband gebracht worden met ultrageluid of echografie. Ultrageluid zijn geluidsgolven met frequenties hoger dan de bovenste hoorbare limiet van het menselijk gehoor (ongeveer 20.000 Hertz). Deze frequenties veranderen het lokale electro magnetisch veld en beïnvloeden de juiste functies van kompassen, camera's en mobiele telefoons.

Dit is een interessante benadering wat de oorsprong betreft van dit fenomeen maar we zullen hierna een opsomming geven van de meer gangbare theorieën.

DE MOGELIJKE OORSPRONG VAN GRAANFORMATIES

DE NEPTHEORIE

Graanformaties worden gemaakt door mensen, grappenmakers zoals Doug en Dave of landschapskunstenaars. Het is allemaal nep en één grote grap. Dr. Eltjo Haselhoff een Nederlandse graancirkel onderzoeker neemt daar geen genoegen mee. Hij zegt "Op akkers in Australië en Nieuw Zeeland die zo groot zijn dat ze per vliegtuig moeten worden ingezaaid, verschijnen pictogrammen op plekken middenin die immense velden, waar je niet eens bij kunt komen "

Dr. Eltjo Haselhoff is een promovendus in de theoretische en experimentele natuurkunde. Hij onderzoekt het graancirkel fenomeen al meer dan tien jaar en heeft persoonlijk honderden graanformaties bezocht.

Inderdaad zijn er graanformaties, meestal kleinere en minder complexe cirkels, die door mensen gemaakt worden maar er zijn nog vele onbeantwoorde vragen. Alleen al de immense afmetingen, tot een doorsnede van wel 300 meter, de geometrische complexiteit van de formaties en de ongelooflijke precisie waarmee ze zijn gemaakt, sluiten de hypothese "mensenwerk" uit. Ook de boeren die al generaties lang hun velden met graan, gerst, koolzaad en tarwe bewerken zijn hier niet mee opgezet en hebben er geen enkel belang bij dat hun gewassen beschadigd worden en dat er aan hun inkomsten wordt geraakt. Sinds de jaren negentig komen er steeds meer busladingen met belangstellenden die ongevraagd hun velden inlopen om de graanformaties van dichtbij te "onderzoeken". Indien deze configuraties door mensenhanden zouden worden gemaakt is het helemaal niet duidelijk hoe ze dat dan doen. Alleen met koordjes en plankjes kun je deze complexe formaties niet creëren.

DE PLASMAVORTEX-THEORIE

Aanvankelijk, toen er alleen nog maar rechts- en linksomdraaiende cirkels in het Engelse landschap ontstonden, dachten wetenschappers dat alleen stationaire wervelwinden de oorzaak waren van het ontstaan van deze cirkels. Maar toen er meer complexere graanformaties verschenen kwamen wetenschappers met de theorie van een sterk geïoniseerd rondtollend plasma, dat in combinatie met de elektrostatische energie van de aarde de veroorzaker van de graanformaties zouden kunnen zijn.

"Plasma" is een fase waarin de deeltjes van een gasvormige stof enigzins geïoniseerd zijn. Plasma wordt ook wel de vierde aggregatietoestand genoemd, naast vast, vloeibaar en gas.

"Ionisatie" is de behandeling van een atoom dat van nature neutraal is. Het is het proces waarbij een atoom een elektron kwijt raakt of erbij krijgt. Daardoor krijgt een atoom een lading en verandert het in een ion. We zeggen dan dat een atoom geïoniseerd is. Ionisatie verkrijg je dus door het atoom een bepaalde elektrische lading te geven.

De bijzondere plasma toestand van de lucht en de wervelingen zouden dan ook de verklaring kunnen zijn van de lichtverschijnselen die veelvuldig in het gebied van Zuid-Engeland worden waargenomen.

Volgens de "plasmavortex" theorie van George Terence Meaden wordt er een speciaal type van wolken gevormd uit geïoniseerde gassen die zich zouden ontwikkelen tot roterende bollen, die in zeldzame gevallen graancirkels veroorzaken bij het naar beneden komen.

G.T. Meaden is een Engels auteur en fysicus met een doctoraat in de natuurkunde en een master in de toegepaste landschapsarcheologie.

In deze wetenschappelijke verklaring heeft men het echter niet over de onbekende creatieve intelligentie die in de graancirkelpatronen aanwezig is.

DE AARDE-ENERGIE THEORIE

Volgens aanhangers van de aarde-energie theorie zou het ontstaan van graanformaties te maken kunnen hebben met leylijnen en hun samenhang met een bijzondere vorm van elektromagnetisme. Dit zou impliceren dat die samenhang een min of meer natuurlijk verschijnsel zou zijn waarbij de oorzaak zowel vanuit de aarde als van bovenaf zou kunnen komen. Leylijnen, "ley" is een oud Engels woord wat bescherming of beschutting betekent, zijn banen die kaarsrecht door het landschap lopen en allerlei oude historische gebouwen en plaatsen met elkaar verbinden. Op zich zijn leylijnen geen energiebanen maar waar ze elkaar kruisen ontstaan er bijzondere krachtpunten, de leycentra. Op deze plaatsen zou een sterke energiestraling meetbaar en voelbaar zijn. Deze lijnen en centra zouden over de gehele wereld te vinden zijn en als een gigantisch netwerk met elkaar in verbinding staan. De bekendste plekken in dit rasterwerk van lijnen en kruispunten zijn o.a. de piramides van Gizeh in Egypte, de Bermuda driehoek, het Nazca-plateau in Zuid-Amerika, de Chinese piramides bij Xian, Sedona in Noord-Amerika en natuurlijk Stonehenge in Engeland. De "echte" graanformaties zouden dan aangesloten zijn op het net van leylijnen waar er duidelijk electromagnetische energie voelbaar is. Zelfs na het oogsten van de gewassen blijft de energie van een graanformatie nog lange tijd meetbaar of voelbaar. Dit is een meer esotherische of alternatieve benadering gebaseerd op een specifieke filosofie.

DE GAIA HYPOTHESE

Deze hypothese werd in de 70er jaren geformuleerd door James Lovelock, een Engels scheikundige die ook voor de NASA werkte, en Lynn Margulis een Amerikaanse biologe. Ze beweren dat de aarde eigenlijk leeft en dat de aarde kan worden gemodelleerd als een soort superorganisme. Aardse componenten zouden elkaar beïnvloeden en zo georganiseerd zijn zodat ze als een geheel functioneren en zich verder ontwikkelen.

De Gaia hypothese stelt dat alle organismen en hun anorganische omgeving op aarde nauw geïntegreerd zijn om een enkel en zelfregulerend complex systeem te vormen, dat de voorwaarden voor leven op de planeet handhaaft. Het komt er op neer te begrijpen hoe de biosfeer en de evolutie van de levensvormen bijdragen aan de stabiliteit van de wereldwijde temperatuur, zuurstof in de atmosfeer  en nog andere factoren die belangrijk zijn voor de bewoonbaarheid van deze planeet. Het ontstaan van de graanformaties zouden dan een reactie zijn op bepaalde stimuli zoals het broeikaseffect en de menselijke vervuiling.

DE BUITENAARDSE OF UFO-THEORIE

Graanformaties worden door buitenaardse of bovennatuurlijke krachten gemaakt. Dat is het idee dat achter de buitenaardse of UFO-theorie steekt. Het is een vorm van communicatie van de buitenaardsen of ultra-aardsen met de aardbewoners. Ze worden door intelligente entiteiten gemaakt en er steekt een zekere symboliek achter. Graanconfiguraties zijn een verbazend fenomeen maar door de beperktheid van onze technologie zijn we nog niet in staat te begrijpen hoe ze tot stand komen en wat de betekenis is die er achter steekt.

"Dit is het meest opwindende dat de mensheid ooit is tegengekomen. Dit is een directe interventie vanuit de kosmos."

Dit zijn de woorden van Francine Blake een gereputeerd graanformatie-onderzoekster. Geboren in Montreal, Canada, studeerde Francine Blake "antieke beschavingen" en "beeldende kunst" in Montreal. Eind de jaren zestig ging ze met een studiebeurs naar Engeland, trouwde en vestigde zich daar. Ze maakte in 1987 kennis met de graancirkelformaties, voelde zich onmiddellijk tot hen aangetrokken en herkende in deze patronen veel van de symbolen die ze had bestudeerd. Ze verhuisde in 1992 met haar familie naar Wiltshire om dichter bij het fenomeen te zijn. Ze is bekend van radio en televisie en woont in de buurt van Alton Barnes, het meest actieve gebied voor graanformaties ter wereld, waar ze het fenomeen fulltime bestudeert.

Francine Blake : The Collection of a Crop Circle Expert : Francine Blake: the collection of a crop circle expert - Collection Gems (bridgemanimages.com)

Er zijn verschillende verhalen bekend waarbij lichtflitsen, langgerekte tonen en de grillige bewegen van een UFO, uiteindelijk tot de vorming van een graancirkel hebben geleid. Er is o.a. dit verhaal van drie tieners die plots een lichtbol zagen verschijnen. Deze bol zond een dunne lichtstraal uit die in het graanveld neerkwam en een graancirkel was geboren. Eén van de tieners was zo slim om er een foto van te maken. De volgende ochtend werden er in het betreffende veld drie cirkels gevonden. Er zijn ook gevallen bekend waarbij mobiele telefoons en fotoapparaten in het midden van de cirkel niet en daarbuiten wel werkten. Dit fenomeen komt in de aanwezigheid van UFO's veel voor en noemt men het EM (electro-magnetisch) effect.

Prof. ir. Klaas van Egmond hoogleraar Geowetenschappen-Milieu aan de Universiteit van Utrecht stelt dat het verzet tegen UFO's vergelijkbaar is met het verzet van de toenmalige paus Urbanus VIII tegen Galileo's ideeën : zijn ideeën konden niet waar zijn, en daarom weigerde de paus ook door de telescoop van Galileo te kijken.

Van Egmond is een kritische wetenschapper en houdt zich ook bezig met "grenswetenschappelijke" zaken Hij raakte geïnteresseerd in graanformaties en ging zelfs participeren in het onderzoek ernaar. Hij reisde naar Wiltshire, Engeland en deed daar vreemde ervaringen op. Lichten die uit de hemel vielen op plaatsen waar later graanformaties bleken te liggen, kleine lichtobjecten die als “dwaallichten” over de velden dwaalden en metaalachtige bollen van circa 2 meter diameter die als zeepbellen over de velden zweefden. Van Egmond is overtuigd van de werkelijkheid van deze ervaringen, maar is niet opgezet met de passiviteit en zelfs het verzet van wetenschappers ten opzichte van het graancirkel-fenomeen.

Welke gedachte of theorie men over het ontstaan van graanformaties ook heeft, het is belangrijk dat diegenen die hiermee op een spiritueel niveau bezig zijn, openstaan voor wetenschappelijke bewijzen. Anderzijds dienen wetenschappers zich te realiseren dat er hogere, ongeziene krachten aan het werk kunnen zijn.

****************************************

Voor diegenen die meer over dit onderwerp willen te weten komen, volgt hieronder een lijst van links naar websites die men kan raadplegen :

Nederlandstalig.

De Orde van de Tijd : ARTIKEL: Graancirkels en de Sleutel tot de Wereldorde (theorderoftime.com)

Leylijnen : Leylijnen

UFO's en Graanformaties door Coen Vermeeren : ufo's en graanformaties - Coen Vermeeren

Graanformaties oogsten bewondering in Wiltshire : Graanformaties oogsten bewondering in Wiltshire – WantToKnow.nl

Duitstalig.

Kornkreise-Forschung : www.kornkreise-forschung.de

Engelstalig.

UK Cropcircles : Crop Circles England : UK Crop Circle Reports and Photos (ukcropcircles.co.uk)

Temporary Temples : Temporary Temples | The Latest UK Crop Circles

Circularsite : Circular Site | Everything about crop circles / alles over graancirkels, balls of light, lichtballen, anomalies, ufos, aliens, leylines, frontier sciences, human interest

Cropcircleaccess : Home - (cropcircleaccess.com)

Cropcirclesecrets : Crop circles: news, secrets, research (cropcirclesecrets.org)

BLT Research : BLT Research - Crop Circle Science

Cropcircles and more : 2021 Crop Circles and Ancient Sacred Sites (cropcirclesandmore.com)

Cropcircle Connector : WELCOME TO THE CROP CIRCLE CONNECTOR

Crop Circle Research : Crop Circle Research: The World's Leading Crop Circle Research Site

Lucy Pringle Cropcircles : 

Crop Circle Research: The World's Leading Crop Circle Research Site

YOUTUBE VIDEOS :

The Beautiful World of Crop Circles : The Beautiful World of Crop Circles - YouTube

(16) Crop Circle Realities (2021) | Full Documentary Movie | Stephen Bassett | Gary King - YouTube