De bovenstaande foto toont de "Lubbock Lights" gedateerd 25 augustus 1951 in Lubbock, Texas, USA. Verscheidene van deze lichten in V formatie werden herhaald waargenomen. Er waren verschillende getuigen o.a. professoren van de Technische Universiteit in Texas. De lichten werden op foto vastgelegd door een student van de universiteit.

"BELACHELIJK MAKEN IS GEEN WETENSCHAP, GEHEIMHOUDING GEEN DEMOCRATIE"

Prof. John Van Waterschoot

"WE ALL KNOW UFO's ARE REAL. ALL WE NEED TO ASK IS WHERE DO THEY COME FROM AND WHAT DO THEY WANT"

Edgar Mitchell, Apollo 14 astronaut.

"UFO,S ARE AS REAL AS THE AIRPLANES FLYING OVERHEAD"

Paul Hellyer, voormalig Minister van Defensie van Canada.

"Het verzet tegen UFO's is vergelijkbaar met het verzet van de toenmalige paus Urbanus VIII tegen Galileo's indeeën : zijn ideeën konden niet waar zijn, en daarom weigerde de paus ook door de telescoop van Galileo te kijken"

Prof. ir. Klaas van Egmond - hoogleraar Geowetenschappen-Milieu aan de Universiteit van Utrecht.

"Earth is a Zoo Ruled by Aliens"

Luis Alizondo - voormalig US Army counterintelligence Agent en UFO onderzoeker.

"I've learned that we are not merely alone, we have never been alone. We have had an interrelationship with advanced extraterrestrial intelligence from the beginning of our history. And let me tell you that that intimate interrelationship is still going on"

Major Robert O. Dean - voormalig US Army Command Sergeant Major.

"I am 100% sure Aliens have visited us and are still here"

Dr. Garry Nolan - Professor in de pathologie - Stanford University.

The disclosure of UFOs would mean the end of oil, gas, coal, and public utilities, as the technology would completely transform the world. Those with trillions of dollars invested in these industries would not be enthused about this possibility. This is the reason for the secrecy, and it has been maintained for 70 years. 

Dr. Steven Macon Greer (28 juni 1955) is een Amerikaanse ufoloog en gepensioneerde arts die het Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence (CSETI) en het Disclosure Project oprichtte, dat de onthulling van vermeende geheime UFO-informatie nastreeft.

**************************************

 Het verschijnsel UFO, een afkorting uit het Engels "Unidentified Flying Objects" die de laatste tijd ook wel ongeïdentificeerde luchtfenomenen (Unidentified Aereal Phenomena) worden genoemd, is een van de grootste mysteries van onze tijd.

Het staat nu buiten kijf dat deze vreemde objecten geregeld worden waargenomen. Ze gedragen zich abnormaal en ook worden ze geregeld op camera vastgelegd. Men kan stellen dat deze vreemde objecten of fenomenen zonder meer echt zijn. Zelfs het Pentagon heeft dit toegegeven.

Deze schijnbaar op intelligente wijze  bestuurde tuigen opereren in ons luchtruim, in onze oceanen en in een baan om de aarde.

Ze vliegen met hypersonische snelheden die veel verder gaan dan alle bekende menselijke technologie en voeren manoeuvres uit die de wetenschappers verbazen.

Jarenlang onderwerp van samenzwering en verdeeldheid, zijn UFO's nu het polulairste onderwerp wereldwijd.

Waar komen deze ongeïdentificeeerde vliegende objecten of onbekende luchtfenomenen nu eigenlijk vandaan ?

Het antwoord op deze vraag is kort. Eigenlijk weet niemand het. De luchtmachten en geheime diensten van grootmachten zoals de USA, de Russische Federatie, de Chinese Volksrepubliek of de NATO weten hier zeer waarschijnlijk meer over maar laten niets los omwille van de alomtegenwoordige doofpotoperatie.

Voor alle ongeïdentificeerde vliegende objecten die wereldwijd worden waargenomen is er meestal wel een rationele verklaring, maar toch zijn er nog altijd een 10 à 15 % die niet kunnen worden verklaard. Ook de vermeende nabije ontmoetingen (close encounters) met deze objecten, en nog vreemder, de mogelijke ontvoeringen van mensen door de inzittenden van deze toestellen, zijn en blijven zeer controversiële onderwerpen. De wetenschap in het algemeen neemt dit onderwerp niet echt au sérieux omdat wetenschappers bang zijn voor hun reputatie en de negatieve gevolgen die hun belangstelling voor dit fenomeen zou kunnen hebben voor hun carrière. Hetgeen we tot nu toe weten over dit onderwerp is hetgeen mensen waargenomen en gerapporteerd hebben. Maar er zijn ontegensprekelijk meer verhalen over UFO's, ufonauten en vreemde verschijnselen dan wij weten. Gelukkig is het zo dat de laatste jaren dit onderwerp toegankelijker wordt en er meer en meer mensen naar buiten komen met verhalen over vreemde dingen die ze gezien of meegemaakt hebben. 

Het UFO fenomeen kan men niet vergelijken met een of ander Hollywood scenario zoals Star Wars of Star Trek. Buitenaardse beschavingen die ons qua technologie mijlenver vooruit zijn, zullen in onze technologie en wetenschap nauwelijks geïnteresseerd zijn en zullen zich naar alle waarschijnlijkheid niet agressief gedragen, maar ze zullen ons wel op een meer subtiele manier benaderen.

Wat betreft de oorsprong van het UFO fenomeen kan het eigenlijk alle kanten op. Zowel in de UFO literatuur als op het internet kan je nauwelijks iets vinden dat een duidelijk beeld schetst van waar deze fenomenen vandaan komen. De meest voor de hand liggende en populaire hypothese is als zouden UFO's interplanetair van oorsprong zijn. 

Het heelal is immens groot en er bestaan miljarden melkwegstelsels. In het gallactisch stelsel waar onze zon en onze planeet toe behoren, zijn er zo'n 100 miljard sterren zoals onze zon. Astronomen hebben berekend dat het merendeel van deze sterren een planetenstelsel heeft. Dit wil zeggen dat er in het heelal miljarden planeten moeten bestaan. 0p basis van de resultaten van de KEPLER ruimtetelescoop heeft men aangetoond dat er alleen al in ons melkwegstelsel waarschijnlijk miljarden rotsachtige planeten zoals onze aarde moeten bestaan. Tevens is het zo dat studies door astronomen en exobiologen hebben aangetoond dat er een tienduizendtal hoogtechnologische beschavingen moeten bestaan alleen al in ons gallactisch stelsel. 

De vraag stelt zich natuurlijk, als deze hoogtechnologische buitenaardse beschavingen ons willen bereiken, hoe doen ze dat dan ? Als UFO's interplanetair van oorspong zijn moeten ze in staat zijn enorme afstanden binnen een relatief korte tijd te overbruggen. Volgens de huidige stand van de wetenschap en de algemene relativiteitstheorie van Einstein kan men zich niet sneller dan de lichtsnelheid (299.792 kilometer per seconde) door het heelal verplaatsen. Als je bij je overburen het licht ziet aangaan, zo snel gaat dat. Maar om door de ruimte te reizen is dit zeker niet snel genoeg. Een lichtstraal doet er honderdduizend jaar over om van de ene naar de andere kant van het melkwegstelsel te reizen.

Nu is het mogelijk dat, buitenaardse civilisaties die ons op technologisch gebied mijlen ver vooruit zijn, deze kosmische snelheidslimiet hebben weten te omzeilen en toch tot hier kunnen geraken. Alleen al om de lichtsnelheid te bereiken is oneindig veel energie nodig, laat staan dat ze sneller dan het licht kunnen. Hallucinant en voor ons voorlopig onbereikbaar.

Een andere meer exotische hypothese is dat UFO's uit de toekomst komen. Ufonauten zouden dan als het ware tijdreizigers of temponauten zijn. Onze verre nazaten, of wie er dan op onze aarde rondloopt, zouden op de een of andere manier terug in de tijd kunnen en ons regelmatig een bezoekje brengen. Gebaseerd op de huidige stand van kennis van de wetenschap is dit niet mogelijk. Aanhangers van deze hypothese beweren dat er opvallend veel meldingen van UFO's zijn op plaatsen waar even later een grootschalige ramp plaatsvindt zoals natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen. Er zouden ook tijdens de nucleaire ramp van Tsjernobyl en de aanval op de "twintowers" in New York UFO's zijn waargenomen.

Gebaseerd op Einstein's algemene relativiteitstheorie, zou reizen in de toekomst dan weer wel mogelijk zijn. De tijd is relatief en gaat langzamer naarmate een persoon zich steeds sneller voortbeweegt door het universum. Als je met een ruimteschip door het heelal reist en de lichtsnelheid benadert, dan verloopt in het ruimtetuig de tijd trager dan op aarde.  Als je dan naar de aarde terugkeert dan kom je in de toekomst terecht.  Het is inderdaad een moeilijke materie. Wat ook meespeelt bij het principe van de tijdreizen is het ontstaan van paradoxen zoals de "grootvaderparadox".  "Als ik terugga in de tijd en ik dood mijn grootvader, hoe is het dan mogelijk dat ik besta ?" (Wikipedia). Je zou dan wel naar het verleden kunnen reizen, maar vanwege de grootvaderparadox, kan je dan niet terugkeren naar het heden waar je vandaan komt, want daar besta je niet meer. Wil je hier nog meer over weten dan kun je op deze link op Wikipedia klikken : https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdreizen

De onbekende vliegende objecten en luchtfenomenen die mensen waarnemen zijn niet per se interplanetair of komen ook niet uit de toekomst. UFO's zijn interdimensionaal, dit is nog een andere piste die je kunt nemen en die ook veel aanhang heeft bij  UFO onderzoekers. Volgens deze hypothese zou de kans bestaan dat er ontelbare universa bestaan zoals het onze, maar allemaal net iets anders, met andere natuurwetten. Als deze parallele universa inderdaad bestaan zou dit ook betekenen dat er een andere realiteit of realiteiten bestaan naast ons eigen vertrouwde universum. Via wormgaten of portalen zou het dan mogelijk zijn om van het ene naar het andere universum te reizen. Het is totaal onbekend terrein maar het bestaan van andere realiteiten zou je kunnen vergelijken met vb. tv zenders. Je stemt af op zender (realiteit) A via een bepaalde frequentie, vervolgens stem je af op zender (realiteit) B via een andere frequentie. Zender (realiteit) A bestaat natuurlijk nog maar je kan hem niet meer zien omdat je niet op de juiste frequentie zit.

Het idee dat UFO's ofwel UAP's een interdimensionaal fenomeen zouden kunnen zijn wordt door verschillende UFO onderzoekers naar voor gebracht. Volgens de Franse astronoom en onderzoeker Jacques Vallée zijn buitenaardse wezens echt, maar bestaan ze in een andere dimensie die naast de onze bestaat. Verschillende UFO experts en onderzoekers van het paranormale zijn niet langer voorstander van de buitenaardse hypothese, maar zijn aanhanger geworden van deze interdimensionale aanpak. De Amerikaanse onderzoeker van het paranormale Brad Steiger beweert dat we te maken hebben met een multidimensionaal parafysich fenomeen dat grotendeels inheems is op deze planeet.

Ook experts zoals Meade Layne, John Keel en J. Allen Hynek zijn aanhangers van deze hypothese. Volgens hen zijn UFO's een moderne manifestatie van een fenomeen dat zich in de hele geregistreerde menselijke geschiedenis heeft voorgedaan. In de voorgaande eeuwen werden deze fenomenen toegeschreven aan mythologische of bovennatuurlijke wezens. Het komt erop neer dat UFO's en aanverwante gebeurtenissen van paranormale aard, visitaties uit andere "werkelijkheden" of "dimensies" zouden zijn. Deze alternatieve werkelijkheden zouden afzonderlijk bestaan, maar wel parallel aan de onze. Volgens J. Allen Hynek bestaan er andere universa met andere kwantumregels of trillingssnelheden.

Stel eens hoe moeilijk het zou zijn een aboriginal ervan te overtuigen dat er op dit moment in elke kamer van je huis TV beelden passeren ! Toch zijn ze er, je moet alleen een TV toestel hebben om ze te zien. In dezelfde zin kunnen er ook in elkaar grijpende universa bestaan ! We hebben ons eigen idee van het heelal en de ruimte waarin we leven en denken altijd dat een ander universum heel ver weg is, maar misschien is het wel vlakbij !

De hiervoor genoemde Amerikaanse journalist en UFO onderzoeker John Keel geloofde vast in het bestaan van buitenaardse wezens en speculeerde dat verhalen uit o.a. de folklore en religieuse teksten het bewijs waren dat de mensheid reeds lang contact had gemaakt met een andere vorm van inteligent leven, maar dat ze niet uit de ruimte kwamen. In plaats daarvan waren het entiteiten uit andere dimensies, de zogenaamde ultra-aardsen of ultraterrestrials. Keel suggereerde zelfs dat deze wezens van vorm konden veranderen en beweerde dat verhalen over demonen, monsters, engelen enz...toe te schrijven waren aan de manifestaties van deze ultradimensionale wezens en in staat waren de mensheid te manipuleren. Volgens deze interdimensionale hypothese zouden UFO's dan ook het vermogen hebben om plots te verschijnen en ook uit het zicht te verdwijnen en zelfs uit het zicht van onze radar te blijven. 

Het komt erop neer dat interdimensionale UFO's of UAP's (Unidentified Aireal Phenomena) naar believen onze dimensie kunnen binnengaan en verlaten, hetgeen zou betekenen dat ze het vermogen hebben om te materialiseren en te de-materialiseren.

Ook de kwantumwetenschap zou een rol kunnen spelen. De kwantummechanica beschrijft de kleinste elementen (elementaire deeltjes) van de materie die er zijn. Die gedragen zich op een manier die we nauwelijks kunnen bevatten. Ze nemen elkaars tegengestelde toestand in en kunnen op meerdere plekken tegelijkertijd zijn. Zelfs wetenschappers begrijpen daar niets van.

Een ander element dat ongetwijfeld ook een rol speelt bij de waarnemeng en interpretatie van onbekende objecten of fenomenen zijn het beperkte perceptievermogen van de mens en de capaciteit van het menselijk brein. De mens kan alleen maar het zichtbare licht waarnemen dat deel uitmaakt van het electromagnetisch spectrum

"Het hele gebied van electromagnetische golven (straling) dat loopt van de zeer lange (laag frequente) radiogolven, via infraroodstraling, zichtbaar licht, ultraviolette straling tot en met de zeer kortgolvige (hoog frequente) röntgen en gamma- straling". Het electromagnetisch spectrum kun je het het best waarnemen als je een regenboog ziet. Het licht wordt weerkaatst en gebroken tot een spectrum van primaire kleuren.

Electromagnetisme speelt zeker ook een rol als het gaat over nabije ontmoetingen met ufo's. Autolichten en motoren vallen uit in de onmiddellijke nabijheid van ufo's, eens de ufo weg is functioneert alles weer prima.

Een ander aspect dat een rol speelt bij de waarneming en interpretatie van onbekende fenomenen en/of objecten is de beperkte capaciteit van het menselijk brein. Zullen we ooit alles weten ? Komt er een moment dat we kunnen zeggen dat het universum geen geheimen meer voor ons heeft ? Zijn er dingen die we nooit zullen doorgronden ? Hoe de hersenen precies werken is nog altijd niet helemaal wetenschappelijk verklaard.

Computerwetenschapper Noson S. Yanofsky heeft hierover een boek geschreven "Wat je brein te boven gaat" en stelt dat er nu eenmaal dingen zijn die we nooit zullen weten of begrijpen. Niet omdat we beperkt worden door kennis of techniek maar omdat het onmogelijk is ze te begrijpen. En dat komt door ons eigen, sterk beperkte brein.

Er bestaan uiteraard nog een paar andere hypothesen in verband met de oorsprong van UFO's, zoals : we zouden in een soort van virtuele realiteit leven gecreëerd door een buitenaardse supertechnologie. Bu!tenaardsen zouden dan geregeld in onze realiteit binnendringen en ons beschouwen als een soort Disneyland.

Is alles wat we weten en ervaren, tot en met de werkelijkheid zelf, een simulatie gecreeërd door een onbekende en onzichtbare entiteit ? Dit idee, bekend als de simulatie-hypothese, werd voor het eerst naar voor gebracht door Prof. Nick Bostrom verbonden aan de universiteit van Oxford in 2003. Is deze hypothese maar een hersenspinsel of is het een overtuigend argument ? Lees verder op deze pagina van SPACE.com : Leven we in een simulatie? Het probleem met deze geestverruimende hypothese. | Ruimte (space.com)

Nog een andere meer aanvaardbare stelling is dat er in een heel ver verleden, dus voor bijbelse tijden, hier op aarde een hoogtechnologische beschaving moet hebben bestaan. De aarde heeft in de loop van de eeuwen grote veranderingen en catastrofes ondergaan zoals de ijstijden, de zondvloed en diverse natuurrampen. Deze civilisatie werd gedwongen de planeet te verlaten en heeft zich ergens anders gevestigd. Zij komen nu terug en opereren vanuit basissen hier op aarde.

Dit noemt men ook wel de Silurische hypothese (The Silurian Hypothesis). Deze term is afkomstig van de langlopende Britse scienfiction serie "Doctor Who". De "Selurians" zijn een intelligent tweevoetig ras van reptielen die de aarde regeerden voor de mens. In een artikel in "Culture" stelt Zayan Guedim de vraag of de mensheid de eerste geavanceerde industriële beschaving was hier op aarde. Lees dit artikel hier : Are Humans the First Industrial Species on Earth? The Silurian Hypothesis (edgy.app)

Je kunt natuurlijk ook stellen dat het allemaal maar hersenspinsels zijn en dan is de kous af, maar daar schieten we niets mee op.

Feit is dat het UFO fenomeen reëel is en de doofpot operaties die er rond hangen des te meer. Van waar ze ook komen en wat ze ook zijn, het blijft een heel groot mysterie waar we niet direct een oplossing voor vinden.

UFO MELDPUNTEN

BEN JE GETUIGE VAN EEN MERKWAARDIG VERSCHIJNSEL DAT ZICH IN DE LUCHT OF NABIJ DE GROND MANIFESTEERDE EN WAARVOOR JE GEEN VERKLARING HEBT ? MET DERGELIJKE ERVARINGEN KAN JE TERECHT BIJ :

- HET BELGISCH UFO-MELDPUNT : https://ufomeldpunt.be/ufo-melden

Naar mijn mening is dit meldpunt van bedenkelijk niveau. Het duurt veel te lang vooraleer meldingen geëvalueerd worden en ik vermoed dat ze er aan meewerken dit fenomeen in de doofpot te houden.

- UFO MELDPUNT NEDERLAND : https://ufomeldpunt.nl/ufo-melden

Is een heel objectief meldpunt en meldingen worden tamelijk snel geëvalueerd.

- UFO SIGHTINGS APP VIA GOOGLE PLAY STORE : 

Download deze app en ontdek de nieuwste UFO waarnemingen, deel je eigen ervaringen en maak wereldwijd verbinding met deze app !

HOU ER WEL REKENING MEE DAT SOMMIGE UFO'S KUNNEN WORDEN VERKLAARD MET DEZE VERSCHIJNSELEN : https://www.ufomeldpunt.nl/verklaringen

 

REDDIT ACCOUNT

BEZOEK MIJN REDDIT ACCOUNT VOOR RECENT NIEUWS IN VERBAND MET ASTRONOMIE, UFO'S EN ANDERE GERELATEERDE ONDERWERPEN (in het Engels) : (2) Georges Van den Brande (u/aquarius1940) - Reddit

NETFLIX

Nieuwe docuserie ENCOUNTERS is nu te bekijken op bovenstaande streamingdienst. Deze docuserie met ooggetuigenverslagen, interviews met experts en nieuw bewijs gaat over het mondiale mysterie rondom de massale ufomeldingen van de afgelopen 50 jaar. Als je interesse hebt in dit fenomeen zeker kijken ! Klik hier : Netflix België - Kijk series online, kijk films online

Nieuwe Netflix-show 'Files of the Unexplained' wordt nu gestreamd | Onverklaarbare mysteries (unexplained-mysteries.com)

LINKS NAAR UFO WEBSITES

 

VOOR DIEGENEN DIE HIEROVER MEER WILLEN TE WETEN KOMEN OF HUN KENNIS OVER DIT ONDERWERP WILLEN UITBREIDEN KAN IK VERWIJZEN NAAR DEZE DOOR MEZELF GESELECTEERDE WEBSITES DIE ALLEMAAL GAAN OVER HET UFO FENOMEEN EN GERELATEERDE ONDERWERPEN. HET IS EEN AANZIENLIJKE LIJST MAAR ALS JE ECHT GEîNTERESSEERD BENT IN HET ONDERWERP KUN JE ER HEEL VEEL UITHALEN.

NEDERLANDSTALIGE SITES

ALIENS-UFOS : Aliens en UFO's - hoe sceptisch moeten we zijn? | aliens-ufos.jouwweb.nl

INFOTARIA : Ufo – Infotaria

ENGELSTALIGE EN FRANSTALIGE SITES

ALIEN AND UFO PICTURES : Alien and UFO Pictures - A collection of real alien pictures and real UFO photos collected from around the world.

ALIEN NEWS : Alien News - ALIENS-UFO-Hidden History-Science-space-weird (newsinstact.com)

ALIEN JIGSAW : Global ET Research (alienjigsaw.com)

ALIENS THE TRUTH : AliensTheTruth.com

ALIEN UFO BLOG : Aliens & UFOs | Alien UFO Blog

AUFORN : The Australian UFO Research Network - The Center for Australian UFO Studies (auforn.com)

B.E.A.M.S. : Home (beamsinvestigations.org)

BASE OVNI FRANCE : Base Ovni France (free.fr)

BUFOG : BUFOG IFOs (ifos-sighting.blogspot.com)

A TRUE STORY - BOB LAZAR : Bob Lazar

BUFORA : BUFORA British UFO Research Association

CAELESTIA : CAELESTIA: a research initiative for unidentified aerial phenomena

COMMUNICATORLINK : Home - Communicatorlink

CUFON : The Computer UFO Network (cufon.org)

CUFOS : Center for UFO Studies (cufos.org)

DREAMLANDRESORT : Area 51 - Dreamland Resort

EXPANDED PERSPECTIVES : News/Videos – Expanded Perspectives

EXTRAORDINARY BELIEFS : THE FILMWORK OF JEREMY CORBELL (extraordinarybeliefs.com)

FLORIDA UFO NETWORK : Florida UFO Network - HOME

GARPAN : Groupe d'étude, Observations & Signalement OVNIs - GARPAN Québec - Étude, observations & signalement OVNIS au Québec - Groupe d'Assistance et de Recherche sur les Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés

INEXPLICATA : Inexplicata-The Journal of Hispanic Ufology

LINDA MOULTON HOWE : Linda Moulton Howe | Gaia

MUFON : MUFON – Mutual UFO Network

MYSTERIOUS UNIVERSE : Mysterious Universe

MYSTERIOUS WORLD : Mark Turner's Mysterious World (markturnersmysteriousworld.blogspot.com)

NARCAP : NARCAP - National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena

NATIONAL UFO CENTER : National UFO Center

NICAP : Official NICAP Web Site

NICK REDFERN'S WORLD OF WHATEVER... : Nick Redfern's World of Whatever... (nickredfernfortean.blogspot.com)

NOUFORS : bestaat ook in het Frans -  English (noufors.com)

NUFOC : National UFO Community | www.NUFOC.net (wordpress.com)

NUFORC : National UFO Reporting Center (nuforc.org)

NYUFO : https://nyufo.com

POLICE UFO : Police UFO .com - Advocating Officer UFO Disclosure (tripod.com)

PROJECT 1947 : Welcome to PROJECT 1947

PRUFOS : HOME - The PRUFOS Police Database

REAL UFOS : Real UFOs - The latest UFO videos and News from all over the world ufo video photos ovnis ufos ovni

RICH PLANET TV : Ufology (richplanet.net)

ROSWELL UFO MUSEUM : International UFO Museum & Research Center (roswellufomuseum.com)

RUFOS : RUFOS Home (roundtownufosociety.com)

SPECTRAL VISION : Spectral Vision | Exploring the World of the Weird and Unknown. (wordpress.com)

THE BLACK VAULT : The Black Vault Case Files Home - The Black Vault Case Files

THE UFO CHRONICLES : THE UFO CHRONICLES

THINK ABOUT IT : Think AboutIts - "REAL" UFO & Alien Sightings by Date & Location (thinkaboutitdocs.com)

TIMOTHY GOOD WEBSITE : Timothy Good - UFO Authority

TOP 10 UFO : UFO Sightings – Top 10 UFO Sightings

UFO SIGHTINGS DAILY : UFO SIGHTINGS DAILY

UFO CASEBOOK : UFO Casebook - UFOs, UFO Sightings, Case files, Photographs, Aliens

UFO CLEARINGHOUSE : UFO CLEARINGHOUSE | An open mind is a portal to the truth (wordpress.com)

UFO DATA PAGE : UFO (rense.com)

UFO DIGEST : UFO DIGEST – UFO and Paranormal News From Around The World

UFO DISCLOSURE : UFO Disclosure by John Colaw

UFO EVIDENCE : UFO EVIDENCE - Scientific Study of the UFO Phenomenon

UFO HUNTERS : Recent UFO Activity - UFO Hunters (ufo-hunters.com)

UFOINSIGHT : betalend - UFO Insight - Trusted UFO Studies, Conspiracy Theory Analysis & Paranormal

UFONUT : Chuck Zukowski UFO/Paranormal Investigations - UFO Investigation | Cattle Mutilation | Bigfoot | Alien Abductions : Chuck Zukowski UFO/Paranormal Investigations (ufonut.com)

UFO SIGHTINGS HOTSPOT : UFO Sightings Hotspot

UFO * BC : UFO*BC HomePage (ufobc.ca)

UFOCUS NZ : Ufocus NZ – Ufocus nz website

UFO DISCLOSURE COUNTDOWN CLOCK : UFO Disclosure Countdown Clock

UFO HOLIC : UFOHolic | UFO Sightings | Alien & Paranormal News

UFOR : UFO Research (NSW) Incorporated, Sydney, Australia

UFO SIGHTINGS FOOTAGE : UFO Sightings Footage UK UFO Blog - UFO & Aliens Images & Videos

UFOSIGHTINGZ : Mars Anomalies, UFO Sightings and More (ufosightingz.blogspot.com)

UFO STALKER : UFO Stalker - Realtime UFO Sighting Map

WATER UFO : WATER UFO - A RESEARCH ENDEAVOR

THE WEB CHRONICLE : Aliens, UFO's & Paranormal Breaking News - The Web Chronicle

WORLD UFO PHOTOS : Home :: WWW.WORLD UFO PHOTOS.ORG

WORLD UFO DAY : Official World UFO Day 2021 website

X-U-F-O : UFO - the awareness of humanity. (x-u-f-o.blogspot.com)

OPENMINDSTV : OpenMindsTV - YouTube

OP DE VRIJE ONLINE ENCYCLOPEDIE WIKIPEDIA STAAT EEN ONVOLLEDIGE MAAR WEL INTERESSANTE LIJST VAN UFO WAARNEMINGEN, MET INBEGRIP VAN VERMEENDE  NABIJE ONTMOETINGEN EN ONTVOERINGEN. VAN ONGEVEER 1440 VOOR CHRISTUS TOT NU : List of reported UFO sightings - Wikipedia

 

DE BEREIKBAARHEID VAN DEZE WEBSITES WORDT GEREGELD NAGEKEKEN EN DE LIJST AANGEVULD INDIEN NODIG.