Meer over deze afbeelding :

In 1991 werden door een team van archeologen dat een geologisch onderzoek uitvoerde in het Russische Oeralgebergte, talloze vreemde en microscopisch kleine objecten gevonden nabij de oever van de rivieren Kozhim, Narada en Balbanyu. Aangenomen wordt dat deze nanostructuren het product zijn geweest van een extreem oude beschaving van ongeveer 300.000 jaar geleden die toen al in staat was om nanotechnologie te ontwikkelen.

***********************************

Er zijn wereldwijd raadselachtige artefacten gevonden die eenvoudigweg niet passen in de geaccepteerde geologische of historische tijdlijn. Deze oude anomalieën, ook wel OOPArts genoemd, zijn objecten die wetenschappelijk gezien erg oud zijn, maar qua vorm of constructie behoorlijk modern lijken. Als onze huidige wereldgeschiedenis correct is, zouden ze gewoon niet mogen bestaan. En er bestaan hiervan veel voorbeelden, veel meer dan geologen, archeologen en andere wetenschappers willen toegeven.

De wetenschap vertelt ons dat de mens een paar miljoen jaar oud is en de menselijke beschaving slechts tienduizenden jaren. Zou het echter kunnen dat de conventionele wetenschap zich vergist ? Het bestaan van OOPArts zou er op kunnen wijzen dat de geschiedenis van het leven op onze aarde heel anders zou kunnen verlopen zijn dan wat de huidige geologische en antropologische teksten ons vertellen.

Het was de Amerikaanse natuuronderzoeker en cryptozoöloog Ivan T. Sanderson die het acroniem OOPArt uitvond, wat staat voor Out Of Place Artifact. Dit zijn objecten van historisch, archeologisch of paleontologisch belang die op zeer ongebruikelijke plaatsen zijn gevonden en die te geavanceerd worden geacht voor hun tijd. Eigenlijk tonen ze aan dat mensen al bestonden voordat ze bekend waren.

Het acroniem wordt zelden gebruikt door historici of wetenschappers en is meestal beperkt tot de terminologie van cryptozoölogen, voorstanders van de oude astronautentheorieën en aanhangers van het paranormale. 

Afbeeldingen in boeken en objecten tentoongesteld in musea, laten zien hoe de mensheid een proces heeft gevolgd dat begon in een primitief stadium en vervolgens uiteindelijk geleid heeft tot de ontwikkeling van cultuur en wetenschap. Toch is het zo dat OOPArts niet consistent zijn met het natuurlijk proces dat de mensheid heeft doorgemaakt. OOPArts passen niet in het gevestigde patroon van de prehistorie, maar wijzen in de richting van geavanceerde beschavingen voor het ontstaan van de ouds bekende culturen. Hoewel goed gedocumenteerd blijven historici deze anomalieën negeren omdat de angst reëel is dat de geschiedenis wel eens zou moeten herschreven worden.

Deze objecten zouden ook in verband kunnen worden gebracht met buitenaardsen die ons in een ver verleden hebben bezocht. Sommige onderzoekers suggereren dat buitenaardsen ooit oude beschavingen hebben bezocht en het bewijs achterlieten van hun geavanceerde technologieën in perioden waarin de menselijke technologie nog niet zo ver was gevorderd en ze deze objecten niet zelf konden hebben uitgevonden.

***************************************

OUDE NANOSTRUCTUREN IN DE OERAL (zie afbeelding bovenaan)

Aangenomen wordt dat deze uiterst kleine structuren het product zijn geweest van een extreem oude beschaving die 300.000 jaar geleden al in staat was om nanotechnologie te ontwikkelen. Deze vreemde nanostukken bestaande uit spoelen, spiralen en assen werden opgegraven tijdens geologische missies in het Oeralgebergte en waren ingebed in een 100.000 jaar oude rots. 

Reguliere onderzoekers proberen deze vondsten altijd op een eenvoudige en rationele manier te verklaren, maar het moet zijn dat de mensheid al veel eerder dan we dachten een veel hogere graad van beschaving en technologie moet hebben gehad. Een andere optie is dat buitenaardse intelligente wezens de reden zouden zijn achter het bestaan van de OOPArts. Uit verschillende tests uitgevoerd door de Russische Academie van Wetenschappen blijkt dat de grootste stukken van puur koper waren gemaakt en de kleinere delen van wolfraaam en molybdeen. Deze twee metalen worden gebruikt in de ruimtevaart omdat ze hoge temperaturen kunnen weerstaan. Deze mysterieuze nano-objecten werden later nog eens aan een uitgebreid onderzoek onderworpen in verschillende andere laboratoria in Rusland en het buitenland, en het werd duidelijk dat deze matalen een kunstmatige technologische oorsprong hebben.

Deze structuren van macro- en nanoformaat kunnen ook niet afkomstig zijn van moderne Russische ruimtetuigen omdat ze op een te grote diepte werden gevonden. Aanhangers van de oude astronauten theorie geloven dat deze vreemde nanostructuren het bewijs moeten zijn van buitenaardse aanwezigheid in de regio rond het Oeralgebergte duizenden jaren geleden. Waar deze nanostructuren zich nu bevinden is niet geweten.

Bekijk hier de korte YouTube video The Mystery of Russia's Ancient Nanostructures : 300,000 Year Old "Nano-Technology" Found In Russia? - YouTube

300 MILJOEN JAAR OUD TANDWIEL GEVONDEN  IN RUSSISCH STEENKOOL

Dit merkwaardig artefact zou 300 miljoen jaar oud zijn en werd toevallig door een inwoner van Vladivostok, Rusland, gevonden in een klomp steenkool. De aarde was toen nog relatief jong en de eerste landdieren moesten nog evolueren tot dinosaurussen. Het feit is uitgebreid in de media gekomen en het artefact zou in een ver verleden onderdeel zijn geweest van een complexe machine vervaardigd uit aluminium. Het onderdeel zou op een tandwiel lijken en is in geen geval het resultaat van een natuurlijk proces.

Buiten de ouderdom is vooral de chemische samenstelling verassend. Het stuk is samengesteld uit extreem zuiver aluminium (96 tot 98%) en heeft een toevoeging van 2 tot 4% magnesium. Volgens wetenschappers is zo een zuiver aluminium heel moeilijk te vinden omdat de meeste legeringen zeker 10% andere metalen bevatten. Wat het onderdeel zo uniek maakt is dat de chemische samenstelling ervan in onze huidige tijd niet voorkomt en nog veel minder in het verleden. De unieke samenstelling van dit artefact zou er kunnen op wijzen dat het kon weerstaan aan een enorm hoge druk en hitte. Zonder meer een unieke vondst.

Wil je er nog meer over weten ? Lees dit artikel met afbeelingen :

Possible Human Artifact Found in Coal | The Institute for Creation Research (icr.org)

100.000 JAAR OUD ELECTRISCH COMPONENT INGEBED IN STEEN

De ontdekking ervan werd gedaan in 1998 door elektrotechnisch ingenieur John. J. Williams tijdens een wandeltocht ergens in Noord-Amerika. Het is een apparaatje met een drievoudige plug ingebed in een rots. Williams weigert de exacte locatie te noemen waar het object werd gevonden en weigert ook het te verkopen. Het apparaatje heeft een dia van ongeveer 8 mm, de pinnen zijn ongeveer 3 mm hoog, de afstand tussen de pinnen is ongeveer 2,5 mm en de pindikte is ongeveer 1 mm.

Volgens een geoloog die Williams heeft geraadpleegd werd er geen enkel spoor van lijm of laswerk gevonden. Het is duidelijk dat het component al bestond op het moment dat gesteente werd gevormd. Het kan onmogelijk van kunstmatige oorsprong zijn omdat volgens geologische analyse de rots minstens 100.000 jaar oud is en electriciteit pas begin van de 19e eeuw door de mens werd uitgevonden.

Sommige onderzoekers vergelijken het met een XLR-connector, hetgeen een type electrische connector is die voornamelijk te vinden is op professionele audio en video apparatuur. Deze connectoren zijn circelvormig en hebben tussen de drie en zeven pinnen. Williams is ervan overtuigd dat ofwel het artefact toebehoorde aan een geavanceerde oude beschaving of dat het van buitenaardse oorsprong moet zijn.

Een meer uitgebreid verslag kun je hier lezen : The Enigmalith: A 100,000 year old electrical component found embedded in stone - Bluefields

Een korte video kun je hier bekijken : 100,000 Year Old Electronic Device Found In Rock? - YouTube

************************************

De meeste oude artefacten, hoe vreemd ook, kunnen uiteindelijk worden verklaard en in hun historische context worden geplaatst door archeologen en historici. De hierboven aangehaalde artefacten zijn zonder meer uitzonderingen op deze regel.

Maar wereldwijd werden er nog andere verbazingwekkende vondsten gedaan, zoals v.b. : 

- Het Antikythera Mechanisme, een geavanceerd systeem met tandwielen en wielen dat zeker 2000 jaar oud moet zijn.

Het Aiud Aluminium Artefact, van meer dan 2 kg en van bijna massief aluminium en dat minstens 11.000 jaar oud zou moeten zijn. Is het van buitenaardse oorsprong ?

Gobekli Tepe, de oudste megalitische site ter wereld. Deze site ontdekt in het landelijke Turkije is ongelooflijk oud en dateert van 12.000 jaar geleden !

De Baigong Pijpen, gevonden op "Mount Baigong Shan" in China zouden niet door menselijke hand gamaakt zijn en tussen de 140 en 150 duizend jaar oud zijn. De origine van deze pijpen en wie ze gemaakt heeft is nog steeds een mysterie. Of een 40.000 jaar oude armband gevonden in Siberië en die zou kunnen gemaakt zijn door een reeds lang uitgestorven menselijke beschaving. 

Omdat dit lang niet alle OOPArts zijn die ooit gevonden werden, zijn  dit de aanbevolen websites, website-pagina's en YouTube video's die je kunt bekijken indien je meer over dit onderwerp wil te weten komen.

Strange Ancient Artifacts (liveabout.com)

OOPArts Archives | MRU MEDIA (mysteriesrunsolved.com)

OOPArts: the ultimate list of Out-of-place artifacts | Conspiracy Theories Archives

Alien Technology And Out Of Place Artifacts (OOPARTs) | World History

Pinterest : verschillende afbeeldingen

Out-of-Place Artifacts: The Perpetual Puzzle of Reverse-Engineering Mysterious Objects | Urbanist (weburbanist.com)

YouTube video part 1 : OOPART (out of place artifacts) (part 1) - YouTube

YouTube video part 2 : OOPArt (Out of place artifacts) (part 2) - YouTube